Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Logo wystawy Bandung 2017 W dniach 3–7 sierpnia 2017 roku dwóch członków naszego Okręgu uczestniczyło w Światowej Wystawie Filatelistycznej Bandung 2017 (Jawa, Indonezja). W klasie tematycznej Ryszard Prange za eksponat „Winorośl i wino — dary bogów słońca i ziemi” otrzymał 92 pkt., medal złoty i nagrodę specjalną za rozwinięcie. W klasie młodzieżowej Szymon Krawiec za eksponat „Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939–1945” otrzymał 75 pkt. i medal duży srebrny. Serdecznie gratulujemy!
Filatelista - okładka W sierpniowym numerze „Filatelisty” ukazało się kilka artykułów i komunikatów autorstwa członków naszego Okręgu. Roman Wikieł przedstawił kolejną (już czwartą) część swego opracowania „Z kart historii poczty: UP Krzyż Wlkp. 2 (s. 448–451). Janusz Berbeka zaprezentował „Niebezpieczne fałszerstwo znaczków z Z. Jankowskim (Interkosmos 1978)” (s. 457–459). Marek Zbierski w artykule „Uwaga na ramy” (s. 471–472) zwrócił uwagę na problemy wynikające ze stosowania na wielu wystawach zagranicznych ekranów o niestandar­do­wych (zbyt małych) wymiarach, a Maciej Kandulski i Piotr Zubielik opublikowali apel Komitetu Organizacyjnego XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Poznań 2018 (s. 468) skierowany do Prezesów wszystkich Okręgów, o zor­ga­nizowanie w początkach przyszłego roku kilku wystaw krajowych II stopnia.
Plakat Fila Expo Warsaw Polski Związek Filatelistów już po raz szósty ma zaszczyt uczestniczyć na zasadach partnerskich w mię­dzy­naro­dowych targach numizmatyczno-fila­teli­stycz­nych MONETY EXPO WARSAW i FILA EXPO WARSAW, które odbędą się w dniach 1–2 września 2017 roku, tym razem w gmachu Domu Towarowego Braci Jabł­kow­skich, Warszawa ul. Bracka 25.
Czytaj więcej >>
Przegląd Filatelistyczny - okładka W lipcowym numerze „Przeglądu Filatelistycznego” ukazały się dwa artykuły naszych kolegów z Okręgu. Ryszard Prange już po raz trzeci spojrzał „Okiem tematyka”, tym razem na „Poznańską szkołę tematyczną” (s. 292–293), a Marek Zbierski przed­sta­wił opracowanie „Opaska gazetowa z połówką znaczka z Ino­wrocławia” (s. 310, 315).
Projekt: Zawsze jest czas na zdrowie 25 lipca 2017 roku została zakończona pierwsza edycja konkursu na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych”. Jedną z trzech nagród głównych zdobyła praca „Zawsze jest czas na zdrowie” Sandry Marwitz (17 l.) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie (jej reprodukcja obok), a jedno z 10 wyróżnień I stopnia projekt „Zatopiona w zdrowiu” Adrianny Krupy (18 l.) z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie. Gratulujemy!
Czytaj więcej >>
Z okazji 80-lecia Technikum Energetycznego w dniu 30 września 2017 roku zorganizowana zostanie Poczta Rowerowa. Wydana zostanie też beznominałowa kartka okolicznościowa oraz datownik okolicznościowy.
Poczta Polska SA zaprasza tego dnia na stoisko okolicznościowe zorganizowane w budynku Szkoły w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 163, na którym będą dostępne wydawnictwa z tej okazji oraz bogata oferta walorów filatelistycznych. Datownik ten będzie stosowany przez 28 dni w Urzędzie Pocztowym Poznań 37, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2. Godziny otwarcia Urzędu Pocztowego w dni robocze: 8:00–20:00, a w soboty: 8:00–14:00.
O poczcie rowerowej więcej >>
O datowniku więcej >>
O kartce więcej >>
Arkusik MójZNACZEK Z okazji 65. rocznicy powstania Koła Miejskiego PZF w Lesznie 8 września 2017 roku zorganizowana zostanie Poczta Szybowcowa. Wydane zostaną też dwie beznominałowe kartki okolicznościowe (65 lat Koła PZF w Lesznie i 60-lecie 1. Zjazdu Filatelistów Zbieraczy Znaczków o Motywach Religinych z wize­runkiem Matki Boskiej Pocieszenia z Górki Duchownej sprzed pożaru w 1927 roku), trzy wa­lo­ry typu „MójZNACZEK” w 9-znaczkowym arku­siku (jeden przedstawia Romualda Biernackiego — człon­ka Koła PZF w Lesznie, projektanta znaków pocz­to­wych, działacza Klubu Św. Gabriela, a dwa znaczki dwie wersje obrazu Matki Boskiej Pocieszenia z Górki Duchownej: oryginał i jego naśladownictwo wykonane po pożarze), a także specjalne karnety okolicznościowe zawierające obie kartki okolicznościowe oraz wszystkie „MojeZNACZKI”.
O poczcie szybowcowej więcej >>
O datowniku więcej >>
O kartce więcej >>
Z przyjemnością informujemy, że w odpowiedzi na nasz wniosek z 2016 roku, do Okręgu Wielkopolskiego PZF przesłane zostało pismo z Biura Filatelistyki Poczty Polskiej SA informujące, że do planu emisji znaczków na rok 2018 został włączony temat „100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Na internetowej stronie Katalogu Znaczków Polskich www.kzp.pl możemy zobaczyć, że emisja znaczka przewidziana jest na grudzień 2018.
Wiemy, że nie tylko my wnioskowaliśmy o filatelistyczne uczczenie Powstania Wielkopolskiego. Tym większe jest nasze zadowolenie, że wspólne starania odniosły sukces. Warto przypomnieć, że podjęcie starań o wydanie znaczka z okazji Powstania oraz o zorganizowanie w Poznaniu XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej było jednym z wniosków Zebrania Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF w 2016 roku.
Ogłoszono wyniki plebiscytu na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe wydane przez Pocztę Polską w 2016 roku. Wśród znaczków zwyciężyła seria „Chmury”, zaprojektowana przez Marzannę Dąbrowską, a wśród całostek cztery kartki „Drogi wodne w Polsce” projektu Agaty Tobolczyk.
Czytaj więcej >>
Finał 52. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego odbył się w Gnieź­nie w dniach 19–22 czerwca 2014 roku. Informacja o nim nie jest więc aktualnością sensu stricto, ale jest nią przynajmniej częściowo film z tego wydarzenia, udostępniony przez kol. Antoniego Zgóreckiego.

Logo Czwarte Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne, organizowane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF, odbędzie się w dniach od 20 do 22 października 2017 roku. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone problematyce działalności Poczty Polskiej w latach 1944–1950.
Zainteresowanie tą naukową imprezą jest tak znaczne, że lista uczestników skompletowana została w ciągu nies­pełna tygodnia. Wśród nich znajdują się czynnie działający sędziowie konkursowi i aspiranci. Stałe pogłębianie przez nich wiedzy jest niezbędne do prawidłowej oceny eksponatów wystawowych.
Na naszej stronie pojawiła się nowa zakładka: „Okruchy historii”, gdzie — jak mamy nadzieję — będą stopniowo zamieszczane informacje o najważniejszych momentach w dziejach Okręgu. Jako zwiastun tej tematyki pojawił się tam artykuł Tadeusza Bartkowiaka pt. Polski Związek Filatelistów w Poznaniu w latach 1969–1974, który ukazał się drukiem w „Kronice Miasta Poznania” w 1976 roku. W ogromnej większości jest on poświęcony różnym aspektom Światowej Wystawy Filatelistycznej „Polska 73” w Poznaniu. Była ona niewątpliwie najistotniejszym wydarzeniem w tamtym czasie i to nie tylko w życiu filatelistów, bo w jej przygotowanie zaangażowały się najwyższe ówczesne władze państwowe i partyjne.
Czytaj więcej >>
3 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami 60-lecia Klubu „Święty Gabriel”. Honorowy patronat nad nimi objął J. EM. ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.
Czytaj więcej >>
„Świat oczami młodych” — konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego. Rejestracja trwa do 31 maja 2017 roku, termin nadsyłania prac: 30 czerwca.
Czytaj więcej >>
Od 17 do 29 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Muzeum w Gostyniu czynna będzie wystawa „Filateliści zbierają nie tylko znaczki” przygotowana przez Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu.
Czytaj więcej >>
12 maja 2017 roku zakończyły się VIII Mistrzostwa Europy w Filatelistyce Tematycznej w Essen. Mistrzem Europy w kategorii: „Człowiek i codzienne życie” został Krzysztof Trawiński z Warszawy za eksponat „W cieniu drzew” (92 pkt., G). Drugi reprezentant Polski, Wojciech Wojtyra z Warszawy, z eksponatem „Przystosować się, by przetrwać” zajął w kategorii: „Zwierzęta i rośliny” czwarte miejsce (83 pkt., V). W głosowaniu sędziowskim spośród Mistrzów Europy wszystkich dziewięciu kategorii Czempionem Europy wybrany został zwycięzca klasy mistrzowskiej — Joshua Magier z Izraela, za eksponat „Uprawa ziemi od początku rolnictwa do czasów obecnych” (96 pkt., GG), a Wiceczempionem został Krzysztof Trawiński.
29 kwietnia 2017 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Balonowa” z okazji 470. rocznicy nadania Lesznu praw miejskich. Jej organizatorem było m.in. Koło Miejskie PZF w Lesznie.
Czytaj więcej >>
Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu założone zostało 2 maja 1957 roku. W związku z tym obchody jubileuszu 60-lecia jego istnienia zorganizowano 2 maja 2017 roku. Główne uroczystości odbyły się w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum.
Czytaj więcej >>
8 kwietnia 2017 roku w gościnnych murach Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku odbył się Okręgowy Wielkopolski Finał 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Górny Śląsk — to nie tylko przemysł” (53 poprzednie finały miały miejsce zawsze w Poznaniu).
W konkursie plastycznym zwyciężyli: Kamil Drabina, Iga Michalak i Agata Drabina. Każdy z nich otrzymał arkusik znaczków pocztowych przez niego zaprojektowany. Na finał ogólnopolski do Chorzowa (15–18 czerwca) zakwalifikowały się trzy osoby: Łucja Pawlicka z Tuliszkowa, Szymon Krawiec z Borku Wielkopolskiego i Sandra Szelążek z Turku — GRATULUJEMY!
Czytaj więcej >>
Z okazji 60-lecia Koła PZF w Gostyniu w sobotę, 8 kwietnia 2017 roku, w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum, miało miejsce otwarcie okolicznościowej wystawy. Na wystawie, prócz eksponatów dokumentujących działalność i sukcesy gostyńskich filatelistów, znalazło się również kilkanaście eksponatów filatelistycznych.
Czytaj więcej >>
8 kwietnia 2017 roku odbędzie się Wielkopolski Finał 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Górny Śląsk — to nie tylko przemysł”. Zmagania młodych filatelistów będą toczyły się, podobnie jak w ubiegłym roku, w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku.
Czytaj więcej >>
Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego i Muzeum w Gostyniu serdecznie zapraszają na obchody jubileuszu 60-lecia Koła PZF w Gostyniu (1957–2017). Z tej okazji 8 kwietnia 2017 roku zostanie otwarta niekonkursowa wystawa filatelistyczna.
Czytaj więcej >>
29 kwietnia 2017 zostanie zorganizowana Poczta Balonowa z okazji 470. rocznicy nadania Lesznu praw miejski. 30 kwietnia 1547 roku Rafał Leszczyński uzyskał od króla Zygmunta I Starego zezwolenie na przeniesienie wsi Leszno na prawo magdeburskie, potwierdzone 24 października 1767 roku, a więc równo przed 250 laty, przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Przywilej lokacyjny miasta Leszna >>
Czytaj więcej >>
Na spotkaniu prezesów Kół PZF z Okręgu Wielkopolskiego, jakie odbyło się 11 marca 2017 roku, dyskutowano m.in. o ewentualnych zmianach strukturalnych w Polskim Związku Filatelistów. Opinie, że takie zmiany powinny mieć miejsce, są coraz częstsze, także u naszych zachodnich sąsiadów z Bund Deutscher Philatelisten. Czytaj więcej >>
11 marca 2017 roku w Osiedlowym Dom Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu miało miejsce spotkanie członków Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF z prezesami kół Okręgu.
Czytaj więcej >>
11 marca 2017 roku odbędzie się spotkanie członków Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF z prezesami kół Okręgu. Spotkanie będzie miało miejsce w Osiedlowym Dom Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu (os. Piastowskie 104, za tzw. trzecią deską), który już od lat gości spotkania wymienne organizowane przez Koło PZF Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego.
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu i Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu Wielkopolskiego PZF zapraszają dzieci i młodzież szkolną oraz członków Młodzieżowych Kół Filatelistycznych do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego na temat „Górny Śląsk — to nie tylko przemysł”. Temat konkursu nawiązuje do tegorocznego, 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego. Termin składania prac upływa 15 marca tego roku. Więcej szczegółów znajduje się w załączonym regulaminie.
W dniach od 11 do 28 lutego 2017 roku w kaplicy szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie miał miejsce pokaz filatelistyczny z cyklu „Duchowni więcej i mniej znani na znakach pocztowych”.
Czytaj więcej >>
Z okazji 25-lecia Diecezji Rzeszowskiej w dniach 11–19 czerwca 2017 roku zostanie zorganizowana w Rzeszowie wystawa konkursowa III stopnia o zasięgu krajowym.
Gazeta Poznańska, 7.05.1993 Dawnych wspomnień czar, czyli 22-minutowy film poświęcony Światowej Wysta­wie Filatelistycznej Polska '93, jak odbyła się w Poznaniu w dniach od 7 do 16 maja 1993 roku.
Film przygotowała Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa AlfaTV.

Link do filmu: Polska '93
Andrzej Dudek opracował temat znaczków personalizowanych i spersonalizowanych Poczty Polskiej, wydanych dla odbiorców z powiatu gostyńskiego.
Czytaj więcej >>
W czwartek, 2 lutego 2017 roku, o godz. 15:30 w biurze przy ul. Dmowskiego 37, odbędzie się zebranie Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF, w celu zatwierdzenia bilansu za 2016 rok, rachunku wyników i preliminarza na 2017 rok.
Członkowie Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2017 rozpoczęli tradycyjnie od spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 13 stycznia 2017 roku w sali miejscowego Domu Dziennego Pobytu.
Czytaj więcej >>
6 stycznia 1893 roku w Krakowie został powołany „Klub Filatelistów” — pierwsza polska (choć zorganizowana w zaborze austriackim) organizacja filatelistyczna. Stulecie tego wydarzenia nasz Związek uczcił wielodniowymi uroczystościami (6–10 stycznia 1993), a Poznań był kilka miesięcy później — w dniach 6–16 maja 1993 — gospodarzem Światowej Wystawy Filatelistycznej POLSKA '93. Zachęcamy do przypomnienia sobie co o obchodach tej rocznicy — pisał „Filatelista” w lutowym numerze z 1993 roku (czasopismo dostępne jest w wersji pdf pod adresem http://www.i-kf.pl/images/i-kf/download/F/Filatelista_1993_02.pdf).
W przeddzień rocznicy powołania „Klubu Filatelistów”, 5 stycznia 2017 roku, poznańskie Radio Emaus przeprowadziło rozmowę o filatelistyce z kolegami Maciejem Kandulskim i Markiem Zbierskim. Zachęcamy do jej posłuchania na kanale Radia Emaus pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=XXAqCA4sa8Q.
Foto: W. Szeffel 5 stycznia 2017 roku zmarł kol. Wojciech Szeffel, ostatni prezesa Koła PZF w Turku. Pogrzeb odbył się 10 stycznia o godz. 13:00 na cmentarzu w Turku.
W. Szeffel urodził się w 1950 roku. Ukończył liceum ogólnokształcące w Turku, a następnie w 1973 roku studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Pracował w Elektrowni Adamów, awansując na kolejne stanowiska kierownicze, aż po dyżurnego inżyniera ruchu. Filatelistyką interesował się od czasów szkoły podstawowej. Gromadził materiał filatelistyczny z takich tematów jak JP II, Polska i sport. Prowadził MKF w Turku i Słodkowie. Organizował dla młodzieży warsztaty i pokazy zbiorów filatelistycznych w Turku, Tuliszkowie i Słodkowie. Po śmierci Anny Kozłowskiej był prezesem Koła PZF w Turku.
Z wielką przyjemnością informujemy, że Kolega Marek Zbierski, po uzyskaniu pozytywnej oceny swojej pracy sędziowskiej podczas Światowej Wystawy Filatelistycznej PHILATAIPEI 2016 (Tajpej, Tajwan, 21–26.10.2016), w wyniku jednomyślnej decyzji Zarządu FIP został przyjęty do grona jurorów FIP w zakresie filatelistyki tematycznej.
Czytaj więcej >>
Członkowie Koła Miejskiego PZF w Lesznie koniec roku zaliczają do udanych. Co najmniej dwa wydarzenia zasłużyły na uwagę — 12 grudnia 2016 roku przekazali uczniom z Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie osiem bogatych kolekcji znaczków pocztowych, a 15 grudnia miało miejsce spotkanie świąteczne, podsumowujące cały bogaty rok 2016.
Czytaj więcej >>
Życzenia świąteczne
Na zaproszenie p. Reginy Kot, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim, 24 listopada 2016 roku p. Anna Plewa-Śróda, koordynator ds. filatelistyki z ramienia Poczty Polskiej SA, przeprowadziła zajęcia popularyzujące filatelistykę.
Czytaj więcej >>
W dniach od 11 do 13 listopada 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w pałacu w Porażynie odbyło się zorganizowane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne. Była to już trzecia edycja tej zapoczątkowanej dwa lata temu imprezy, dobrze przyjętej przez środowisko filatelistyczne w Polsce.
Czytaj więcej >>
W okresie od 21 października do 4 listopada 2016 roku w kościele pw. św. Krzyża w Lesznie miał miejsce pokaz filatelistyczny pt. „Ochrzczony, to znaczy posłany”. Na znakach pocztowych pokazano kraje, w których misjonarki i misjonarze głoszą Słowo Boże.
23 października, w obchodzony po raz 90. Światowy Dzień Misyjny, ks. proboszcz Zbigniew Rzeźnik w czasie głoszenia Słowa Bożego i otwierając mini wystawę filatelistyczną nawiązał do wypowiedzi papieża Franciszka: „Kościół jest wspólnotą światową – wspólnotą, która stale się rozwija, przede wszystkim w krajach Afryki, Azji, Ameryki łacińskiej i Oceanii, gdzie kościół rozwija się najdynamiczniej. Wszystkie ludy i kultury mają prawo do otrzymania orędzia zbawienia, które jest darem Boga dla wszystkich. Jest to tym bardziej konieczne, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wiele niesprawiedliwości, wojen, kryzysów humanitarnych oczekuje dziś na rozwiązanie”.
Wystawa zapoczątkowała Tydzień Misyjny i miała charakter propagujący zbieranie znaczków wśród młodzieży i dzieci. Autorami wystawy byli członkowie Koła PZF przy Spinko, Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak. Wystawę obejrzeli parafianie z całego Leszna, bowiem informacja o tym wydarzeniu była podana w ogłoszeniach duszpasterskich we wszystkich parafiach leszczyńskich. Z uwagi na dużą oglądalność termin zakończenia wystawy przedłużono do 4 listopada br.
Zdzisław Glapiak
Kasownik Z okazji odbywającego się w Porażynie III Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego, poświęconego tematyce Poczty Polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, w urzędzie pocztowym Poznań 2 będzie stosowany 11 listopada 2016 roku kasownik okolicznościowy (proj. Sławomir Tomków). Z tej samej okazji zostanie też wprowadzona do obiegu kartka beznominałowa (numer: 44, nakład: 200 sztuk). Kartka beznominałowa
W dniach 22 i 23 października 2016 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się po raz kolejny Targi Hobby, w czasie których nasz Okręg mógł się zaprezentować na wspólnym stoisku wraz z Pocztą Polską.
Czytaj więcej >>
4 listopada 2016 roku zostaną wprowadzone do obiegu walory pocztowe wydane z okazji 210. rocznicy wjazdu do Poznania Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego: kartka okolicznościowa bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej i „MójZnaczek”.
Czytaj więcej >>
10 października 2016 roku w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum dokonano otwarcia wystawy „Listonosz czy doręczyciel? Z kart historii poczty na ziemiach polskich”. Formalnymi organizatorami ekspozycji są Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu.
Czytaj więcej >>
Od 11 do 14 października 2016 roku w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu, miał miejsce pokaz filatelistyczny eksponatu kol. Tadeusza Stańczyka (Poznań): „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”.
Czytaj więcej >>
Dnia 11 października 2016 roku na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu pożegnaliśmy Kolegę Andrzeja Komorowskiego, zasłużonego filatelistę, wybitnego wystawcę i członka rzeczywistego Polskiej Akademii Filatelistyki.
Czytaj więcej >>
3 października 2016 roku w Domu Kultury „W Starym Kinie” w Rawiczu świętowano tradycyjny Dzień Znaczka. Z tej okazji spotkali się członkowie Koła PZF w Rawiczu.
Czytaj więcej >>
Koło PZF w Gostyniu i Muzeum w Gostyniu serdecznie zapraszają do obejrzenia wystawy „Listonosz czy doręczyciel? Z kart historii poczty na ziemiach polskich”. Uroczyste otwarcie ekspozycji w poniedziałek, 10 października 2016 roku o godz. 17.00 w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum. Na wystawie zaprezentowane zostaną eksponaty pokazujące dawną działalność Poczty Polskiej.
Czytaj więcej >>
Nekrolog Z. Biadasza Ten nekrolog kol. Zdzisława Biadasza ukazał się w „Głosie Wielkopolskim” z dnia 28 września 2016 roku.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 20 września 2016 r. kol. Zdzisława Biadasza, doskonałego filatelisty, sędziego filatelistycznego, wieloletniego kierownika Biura Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Pogrzeb odbył się 27 września 2016 r. o godz. 12.30 na cmentarzu junikowskim. W tymże dniu, o godz. 10.00 w kościele św. Michała przy ul. Stolarskiej w Poznaniu, została odprawiona msza św. za duszę Zmarłego.
Czytaj więcej >>
16 września 2016 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Balonowa” z okazji XXV Balonowego Pucharu Leszna oraz 90. rocznicy urodzin Edmunda Jankowskiego — honorowego członka Polskiego Związku Filatelistów.
Czytaj więcej >>
Gostyńscy filateliści pokazali swoje zbiory w Bieszczadach. W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku przez cztery dni – od 7 do 10 września 2016 roku – czynna była wystawa „Gostyńscy filateliści w Lesku” przygotowana przez Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu.
Czytaj więcej >>
Podczas Targów Hobby na terenie MTP w Poznaniu (22–23 października 2016 roku) Poczta Polska zorganizuje stoisko promocyjno-sprzedażowe, na którym będzie promowała filatelistykę. Będzie tam m.in., na wzór targów w Niemczech, „basen ze znaczkami” o średnicy 150 cm. Do jego wypełnienia potrzeba wielu znaczków na wycinkach — stąd prośba do wszystkich o ich nadsyłanie.
Czytaj więcej >>
Gostyńscy filateliści w Lesku — to tytuł wystawy przygotowanej przez Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, Koło PZF w Lesku, Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu i Muzeum w Gostyniu, jaka będzie prezentowana od 7 do 10 września 2016 roku w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zostanie na niej pokazany dorobek gostyńskiego Koła PZF.
Czytaj więcej >>
Logo Od 11 do 13 listopada 2016 roku w Porażynie odbędzie się III Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne. Temat tegorocznego spotkania: Poczta Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Sympozjum naukowe połączone będzie z kolejną turą szkolenia jurorów PZF (12 listopada). Uczestnicy Sympozjum będą mogli zapoznać się z ekspozycją literatury — będą to publikacje, które zostaną zaprezentowane na wrześniowej Krajowej Wystawie Literatury Filatelistycznej w Iławie.
Czytaj więcej >>
16 września 2016 roku w Lesznie zorganizowana zostanie „Poczta Balonowa” z okazji XXV Balonowego Pucharu Leszna oraz 90. rocznicy urodzin Edmunda Jankowskiego — honorowego członka Polskiego Związku Filatelistów.
Czytaj więcej >>
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 lipca 2016 roku odszedł od nas śp. Edmund Jankowski, honorowy członek Polskiego Związku Filatelistów, członek i wieloletni prezes Koła PZF w Lesznie, nasz nieodżałowany kolega i przyjaciel.
Pogrążeni w smutku filateliści Leszna
Lech Woźny
prezes Koła PZF w Lesznie
Czytaj więcej >>
18 czerwca 2016 roku w Lesznie, z okazji 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90. urodzin Józefa Młocka — instruktora i pilota szybowcowo-samolotowego, zorganizowano „Pocztę Szybowcową”.
Czytaj więcej >>
W poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku w gostyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące szóstą edycję „Nocy Muzeów”. Jednogłośnie uznano „Gostyńską Noc w PRL”za najlepiej dotąd przygotowaną, w której wzięło udział najwięcej organizatorów i zwiedzających.
Czytaj więcej >>
18 czerwca 2016 roku w Lesznie zorganizowana zostanie „Poczta Szybowcowa” z okazji 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90. urodzin Józefa Młocka — instruktora i pilota szybowcowo-samolotowego.
Z tej okazji wydane zostaną następujące walory:
  • kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  • koperty okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  • spersonalizowane znaczki opłaty pocztowej z wizerunkiem Józefa Młocka,
  • specjalne karnety zawierające w/w walory filatelistyczne
Czytaj więcej >>
Gostyńscy filateliści z Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu przygotowali pokaz filatelistyczny związany z 1050. rocznicą chrztu Polski, który trwał od 15 kwietnia do 11 maja 2016 roku.
Czytaj więcej >>
Od 10 czerwca 2016 r. w Pobiedziskach stosowany będzie datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania emisji: 760 LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH 1257–2017 POBIEDZISKA. Wydane zostały również na tę okoliczność kartki okolicznościowe.
Czytaj więcej >>
Na World Stamp Show NY 2016, czyli Światowej Wystawie Filatelistycznej w Nowym Jorku, odbywającej się w dniach od 28 maja do 4 czerwca, kol. Piotr Zubielik wywalczył za swój eksponat jednoekranowy „Listy nadziei” 85 pkt.. Serdeczne gratulacje!
54. Finał Ogólnopolski Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety” odbył się w dniach 26–29.05.2016 w Krzeszowie.
Najważniejszą atrakcją Krzeszowa i całej Ziemi Kamiennogórskiej jest perła baroku — opactwo cysterskie z licznymi zabudowaniami klasztornymi i kalwarią krzeszowską, urokliwie położoną na terenie całej kotliny. Udział w Finale wzięli dwaj reprezentanci naszego Okręgu: Szymon Krawiec w grupie szkół gimnazjalnych zajął II miejsce, a Krzysztof Wojtkowiak w grupie szkół podstawowych zajął VII miejsce. Obaj reprezentowali Młodzieżowe Koło Filatelistów przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.
Gratulujemy odniesionego sukcesu!

Przewodniczący Komisji ds. filatelistyki młodzieżowej
Andrzej Świdurski
14 maja 2016 roku w siedzibie Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF. Prezesem wybrany został ponownie Maciej Kandulski (pełny skład nowego Zarządu tutaj). Na delegatów Okręgu Wielkopolskiego na wrześniowy zjazd PZF w Iławie wybrani zostali: Józef Kopeć i Marek Zbierski. Zastępcą delegata został Maciej Kandulski.
Galeria zdjęć   >>
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF zaprasza na Walne Zebranie delegatów Okręgu, które odbędzie się 14 maja 2016 roku (sobota) o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR przy ul. Warszawskiej 181 w Poznaniu.
Dojazd z Dworca Głównego PKP (przystanek: MOST DWORCOWY lub POZNAŃ GŁÓWNY) tramwajem linii 6 do przystanku PUSTA (ok. 23 minuty), a następnie pieszo przejściem podziemnym pod ul. Warszawską i dalej prosto ok. 150 m, przez lasek i parking samochodowy.
2 kwietnia 2016 roku odbył się Wielkopolski Finał 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Dolny Śląsk — zapraszamy w Sudety”. Tym razem — po raz pierwszy od 54 lat poza Poznaniem — zmagania młodych filatelistów toczyły się w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku.
Czytaj więcej >>