Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności z 2016 roku

Członkowie Koła Miejskiego PZF w Lesznie koniec roku zaliczają do udanych. Co najmniej dwa wydarzenia zasłużyły na uwagę — 12 grudnia 2016 roku przekazali uczniom z Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie osiem bogatych kolekcji znaczków pocztowych, a 15 grudnia miało miejsce spotkanie świąteczne, podsumowujące cały bogaty rok 2016.
Czytaj więcej >>
Życzenia świąteczne
Na zaproszenie Reginy Kot, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim, 24 listopada 2016 roku Anna Plewa-Śróda, koordynator ds. filatelistyki z ramienia Poczty Polskiej SA, przeprowadziła zajęcia popularyzujące filatelistykę.
Czytaj więcej >>
W dniach od 11 do 13 listopada 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w pałacu w Porażynie odbyło się zorganizowane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne. Była to już trzecia edycja tej zapoczątkowanej dwa lata temu imprezy, dobrze przyjętej przez środowisko filatelistyczne w Polsce.
Czytaj więcej >>
W okresie od 21 października do 4 listopada 2016 roku w kościele pw. św. Krzyża w Lesznie miał miejsce pokaz filatelistyczny pt. „Ochrzczony, to znaczy posłany”. Na znakach pocztowych pokazano kraje, w których misjonarki i misjonarze głoszą Słowo Boże.
23 października, w obchodzony po raz 90. Światowy Dzień Misyjny, ks. proboszcz Zbigniew Rzeźnik w czasie głoszenia Słowa Bożego i otwierając mini wystawę filatelistyczną nawiązał do wypowiedzi papieża Franciszka: „Kościół jest wspólnotą światową – wspólnotą, która stale się rozwija, przede wszystkim w krajach Afryki, Azji, Ameryki łacińskiej i Oceanii, gdzie kościół rozwija się najdynamiczniej. Wszystkie ludy i kultury mają prawo do otrzymania orędzia zbawienia, które jest darem Boga dla wszystkich. Jest to tym bardziej konieczne, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wiele niesprawiedliwości, wojen, kryzysów humanitarnych oczekuje dziś na rozwiązanie”.
Wystawa zapoczątkowała Tydzień Misyjny i miała charakter propagujący zbieranie znaczków wśród młodzieży i dzieci. Autorami wystawy byli członkowie Koła PZF przy Spinko, Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak. Wystawę obejrzeli parafianie z całego Leszna, bowiem informacja o tym wydarzeniu była podana w ogłoszeniach duszpasterskich we wszystkich parafiach leszczyńskich. Z uwagi na dużą oglądalność termin zakończenia wystawy przedłużono do 4 listopada br.
Zdzisław Glapiak
Kasownik Z okazji odbywającego się w Porażynie III Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego, poświęconego tematyce Poczty Polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, w urzędzie pocztowym Poznań 2 będzie stosowany 11 listopada 2016 roku kasownik okolicznościowy (proj. Sławomir Tomków). Z tej samej okazji zostanie też wprowadzona do obiegu kartka beznominałowa (numer: 44, nakład: 200 sztuk). Kartka beznominałowa
W dniach 22 i 23 października 2016 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się po raz kolejny Targi Hobby, w czasie których nasz Okręg mógł się zaprezentować na wspólnym stoisku wraz z Pocztą Polską.
Czytaj więcej >>
4 listopada 2016 roku zostaną wprowadzone do obiegu walory pocztowe wydane z okazji 210. rocznicy wjazdu do Poznania Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego: kartka okolicznościowa bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej i „MójZnaczek”.
Czytaj więcej >>
10 października 2016 roku w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum dokonano otwarcia wystawy „Listonosz czy doręczyciel? Z kart historii poczty na ziemiach polskich”. Formalnymi organizatorami ekspozycji są Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu.
Czytaj więcej >>
Od 11 do 14 października 2016 roku w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu, miał miejsce pokaz filatelistyczny eksponatu kol. Tadeusza Stańczyka (Poznań): „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”.
Czytaj więcej >>
Dnia 11 października 2016 roku na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu pożegnaliśmy Kolegę Andrzeja Komorowskiego, zasłużonego filatelistę, wybitnego wystawcę i członka rzeczywistego Polskiej Akademii Filatelistyki.
Czytaj więcej >>
3 października 2016 roku w Domu Kultury „W Starym Kinie” w Rawiczu świętowano tradycyjny Dzień Znaczka. Z tej okazji spotkali się członkowie Koła PZF w Rawiczu.
Czytaj więcej >>
Koło PZF w Gostyniu i Muzeum w Gostyniu serdecznie zapraszają do obejrzenia wystawy „Listonosz czy doręczyciel? Z kart historii poczty na ziemiach polskich”. Uroczyste otwarcie ekspozycji w poniedziałek, 10 października 2016 roku o godz. 17.00 w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum. Na wystawie zaprezentowane zostaną eksponaty pokazujące dawną działalność Poczty Polskiej.
Czytaj więcej >>
Nekrolog Z. Biadasza Ten nekrolog kol. Zdzisława Biadasza ukazał się w „Głosie Wielkopolskim” z dnia 28 września 2016 roku.
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 20 września 2016 r. kol. Zdzisława Biadasza, doskonałego filatelisty, sędziego filatelistycznego, wieloletniego kierownika Biura Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Pogrzeb odbył się 27 września 2016 r. o godz. 12.30 na cmentarzu junikowskim. W tymże dniu, o godz. 10.00 w kościele św. Michała przy ul. Stolarskiej w Poznaniu, została odprawiona msza św. za duszę Zmarłego.
Czytaj więcej >>
16 września 2016 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Balonowa” z okazji XXV Balonowego Pucharu Leszna oraz 90. rocznicy urodzin Edmunda Jankowskiego — honorowego członka Polskiego Związku Filatelistów.
Czytaj więcej >>
Gostyńscy filateliści pokazali swoje zbiory w Bieszczadach. W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku przez cztery dni – od 7 do 10 września 2016 roku – czynna była wystawa „Gostyńscy filateliści w Lesku” przygotowana przez Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu.
Czytaj więcej >>
Podczas Targów Hobby na terenie MTP w Poznaniu (22–23 października 2016 roku) Poczta Polska zorganizuje stoisko promocyjno-sprzedażowe, na którym będzie promowała filatelistykę. Będzie tam m.in., na wzór targów w Niemczech, „basen ze znaczkami” o średnicy 150 cm. Do jego wypełnienia potrzeba wielu znaczków na wycinkach — stąd prośba do wszystkich o ich nadsyłanie.
Czytaj więcej >>
Gostyńscy filateliści w Lesku — to tytuł wystawy przygotowanej przez Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, Koło PZF w Lesku, Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu i Muzeum w Gostyniu, jaka będzie prezentowana od 7 do 10 września 2016 roku w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zostanie na niej pokazany dorobek gostyńskiego Koła PZF.
Czytaj więcej >>
Logo Od 11 do 13 listopada 2016 roku w Porażynie odbędzie się III Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne. Temat tegorocznego spotkania: Poczta Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Sympozjum naukowe połączone będzie z kolejną turą szkolenia jurorów PZF (12 listopada). Uczestnicy Sympozjum będą mogli zapoznać się z ekspozycją literatury — będą to publikacje, które zostaną zaprezentowane na wrześniowej Krajowej Wystawie Literatury Filatelistycznej w Iławie.
Czytaj więcej >>
16 września 2016 roku w Lesznie zorganizowana zostanie „Poczta Balonowa” z okazji XXV Balonowego Pucharu Leszna oraz 90. rocznicy urodzin Edmunda Jankowskiego — honorowego członka Polskiego Związku Filatelistów.
Czytaj więcej >>
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 lipca 2016 roku odszedł od nas śp. Edmund Jankowski, honorowy członek Polskiego Związku Filatelistów, członek i wieloletni prezes Koła PZF w Lesznie, nasz nieodżałowany kolega i przyjaciel.
Pogrążeni w smutku filateliści Leszna
Lech Woźny
prezes Koła PZF w Lesznie
Czytaj więcej >>
18 czerwca 2016 roku w Lesznie, z okazji 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90. urodzin Józefa Młocka — instruktora i pilota szybowcowo-samolotowego, zorganizowano „Pocztę Szybowcową”.
Czytaj więcej >>
W poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku w gostyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące szóstą edycję „Nocy Muzeów”. Jednogłośnie uznano „Gostyńską Noc w PRL”za najlepiej dotąd przygotowaną, w której wzięło udział najwięcej organizatorów i zwiedzających.
Czytaj więcej >>
18 czerwca 2016 roku w Lesznie zorganizowana zostanie „Poczta Szybowcowa” z okazji 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90. urodzin Józefa Młocka — instruktora i pilota szybowcowo-samolotowego.
Z tej okazji wydane zostaną następujące walory:
  • kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  • koperty okolicznościowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej,
  • spersonalizowane znaczki opłaty pocztowej z wizerunkiem Józefa Młocka,
  • specjalne karnety zawierające w/w walory filatelistyczne
Czytaj więcej >>
Gostyńscy filateliści z Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu przygotowali pokaz filatelistyczny związany z 1050. rocznicą chrztu Polski, który trwał od 15 kwietnia do 11 maja 2016 roku.
Czytaj więcej >>
Z wielką przyjemnością informujemy, że Kolega Marek Zbierski, po uzyskaniu pozytywnej oceny swojej pracy sędziowskiej podczas Światowej Wystawy Filatelistycznej PHILATAIPEI 2016 (Tajpej, Tajwan, 21–26.10.2016), w wyniku jednomyślnej decyzji Zarządu FIP został przyjęty do grona jurorów FIP w zakresie filatelistyki tematycznej.
Czytaj więcej >>
Od 10 czerwca 2016 r. w Pobiedziskach stosowany będzie datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania emisji: 760 LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH 1257–2017 POBIEDZISKA. Wydane zostały również na tę okoliczność kartki okolicznościowe.
Czytaj więcej >>
Na World Stamp Show NY 2016, czyli Światowej Wystawie Filatelistycznej w Nowym Jorku, odbywającej się w dniach od 28 maja do 4 czerwca, kol. Piotr Zubielik wywalczył za swój eksponat jednoekranowy „Listy nadziei” 85 pkt.. Serdeczne gratulacje!
54. Finał Ogólnopolski Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety” odbył się w dniach 26–29.05.2016 w Krzeszowie.
Najważniejszą atrakcją Krzeszowa i całej Ziemi Kamiennogórskiej jest perła baroku — opactwo cysterskie z licznymi zabudowaniami klasztornymi i kalwarią krzeszowską, urokliwie położoną na terenie całej kotliny. Udział w Finale wzięli dwaj reprezentanci naszego Okręgu: Szymon Krawiec w grupie szkół gimnazjalnych zajął II miejsce, a Krzysztof Wojtkowiak w grupie szkół podstawowych zajął VII miejsce. Obaj reprezentowali Młodzieżowe Koło Filatelistów przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.
Gratulujemy odniesionego sukcesu!

Przewodniczący Komisji ds. filatelistyki młodzieżowej
Andrzej Świdurski
14 maja 2016 roku w siedzibie Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF. Prezesem wybrany został ponownie Maciej Kandulski (pełny skład nowego Zarządu tutaj). Na delegatów Okręgu Wielkopolskiego na wrześniowy zjazd PZF w Iławie wybrani zostali: Józef Kopeć i Marek Zbierski. Zastępcą delegata został Maciej Kandulski.
Galeria zdjęć   >>
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF zaprasza na Walne Zebranie delegatów Okręgu, które odbędzie się 14 maja 2016 roku (sobota) o godzinie 11.00 w siedzibie Instytutu Pojazdów Szynowych TABOR przy ul. Warszawskiej 181 w Poznaniu.
Dojazd z Dworca Głównego PKP (przystanek: MOST DWORCOWY lub POZNAŃ GŁÓWNY) tramwajem linii 6 do przystanku PUSTA (ok. 23 minuty), a następnie pieszo przejściem podziemnym pod ul. Warszawską i dalej prosto ok. 150 m, przez lasek i parking samochodowy.
2 kwietnia 2016 roku odbył się Wielkopolski Finał 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Dolny Śląsk — zapraszamy w Sudety”. Tym razem — po raz pierwszy od 54 lat poza Poznaniem — zmagania młodych filatelistów toczyły się w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku.
Czytaj więcej >>


Aktualności z roku:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024