Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Stanisław Jesse

Foto: Stanisław Jesse

Stanisław Jesse (✶1947 r. w Szczawnie Zdroju). Urodził się w rodzinie inteligenckiej. Po powrocie rodziny do Poznania, po ukoń­czeniu szkoły podstawowej, w roku 1967 ukończył Technikum Budowlane. Pracował w kilku poznańskich biurach projektowych — od stanowiska asystenta do projektanta, w pracowniach architekto­nicz­no-konstrukcyjnych, także przemysłowych, dla całego kraju. Pracował m.in. przy powstawaniu Hali Widowiskowej Arena, pomników Armii Poznań, Poznańskiego Czerwca 1956 r. i budynków sakralnych.

Filatelistyką zajmuje się od czasów szkoły podstawowej. Za namową Bernarda Stępczyńskiego wstąpił do MKF przy Pałacu Kultury (Zamek), a do Klubu Zbieraczy Znaczków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel” w roku 1983. Jak sam podkreśla, zainteresowanie znaczkami religijnymi zawdzięcza swym nauczycielom: Zdzisławowi Biadaszowi, Bernardowi Stępczyńskiemu i Władysławowi Alexiewiczowi. Wielokrotnie brał udział w organizowaniu pokazów i wystaw filatelistycznych. Swoje zbiory — „Beatyfikowani i kanonizowani przez Jana Pawła II” oraz „Beatyfikowany Kardynał Stefan Wyszyński” — prezentował na pokazach w kościołach. W kościołach prezentował również zbiory „1050 rocznica Chrztu Polski” i „Matka Teresa z Kalkuty”. Jest autorem publikacji w „Informatorze Klubowym Święty Gabriel”. Od wielu, wielu lat jest skarbnikiem Klubu Św. Gabriel.

19 czerwca 2021 Walne Zebranie Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF nadało kol. Stanisławowi Jessemu godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.