Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Mieczysław Rożek

Foto: Mieczysław Rożek

Mieczysław Rożek. Od 1979 roku członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. Wspinał się w Tatrach i Alpach — pierwsze polskie przejścia w Lienzer Dolomiten („Laserzwand” — wschodni Komin). Wspinaczki w Dachsteinie (Hoher Dachstein — południowa ściana i Alpach Schneberg). W roku 1989 wszedł na Ararat (5165 m) i Suphon Dagh (4434 m) w Turcji. W 1987 roku uczestniczył w eksploracji nowych rejonów górskich w Karakorum: Thale La (4870 m) i Bubli Motin La (5200 m) i w Himalajach pod pn.-zach ścianą Mont Everestu — pierwsze polskie wejście od strony Tybetu na Lho La (6026 m). Od 2006 roku jest Członkiem Honorowym Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu.

Wiceprezes Koła PZF Poznań-Miasto, długoletni członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF. Skarbnik Klubu Filatelistów Tematyków „TEMATICA”.

Znany i ceniony wystawca. Jego eksponat „Ku szczytom gór” na wystawie Olimpijskiej „Olympex Beijing 2008” otrzymał medal pozłacany, na II Mistrzostwach Polski w Filatelistycznej w Pszczynie w 2014 roku przyniósł mu tytuł wicemistrza Polski, a na XXI OWF „Warszawa 2014” medal duży złoty.

Za swą wieloletnią działalność na rzecz polskiej filatelistyki wyróżniony został „Złotą Odznaką Honorową PZF” (1998) oraz tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2006).