Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Tadeusz Trawczyński

Foto: Tadeusz Trawczyński

Tadeusz Trawczyński

Wyróżniony tytułem Zasłużonego dla Okręgu Poznańskiego PZF w 2002 r.