Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Poczta Polska SA dla filatelistów

Okienko filatelistyczne w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17,
czynne jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00
e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885 951 557

Wznowienie stosowania dziewięciu datowników ozdobnych ze zmienną datą stosowania:
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Gniezno 1
  Jubileusz Urzędu Pocztowego
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Jarocin Poznański 1
  200 lat Poczty Polskiej w Jarocinie
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Krotoszyn 1
  600 lat 1415-2015 Krotoszyn współdziałamy
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Poznań 2
  Sklep filatelistyczny
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Poznań 9
  Stary Rynek
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Poznań 9
  Zamek Królewski przywrócony Poznaniowi
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Poznań 9
  XX lat Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu
 • od 4.01.2021 do 31.12.2021
  Rychtal
  Gmina Rychtal w granicach Rzeczypospolitej Polskiej 100 lat
 • od 2.01.2021 do 31.12.2021
  Śrem 1
  Jubileusz Urzędu Pocztowego
Więcej o kasownikach >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa Z okazji nadania praw miejskich Budzyniowi w dniu 01 stycznia 2021 r. została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 27 w nakładzie 400 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 31 grudnia 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Budzyń, ul. Władysława Łokietka 29, 64-840 Budzyń, e-mail: up-budzyn-234231@poczta-polska.pl, tel. 885-900-562.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji 95-lecia Stowarzyszenia Rodzin Wojskowych została wyemito­wa­na kartka okolicznościowa nr 26, w nakładzie 250 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 20 listopada 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65-529-93-25.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Z uwagi na sytuację datownik z hasłem: „Gminne Obchody Święta Niepodległości Jubileusz Nadania Praw Miejskich Osiecznej 650 Osieczna” będzie stosowany w dniu 7 listopada 2020 r. (sobota) w siedzibie filii pocztowej w Osiecznej przy ul. T. Kościuszki 10, w godzinach: od 9:00 do 11:00. Pozostałe dni stosowania datownika zgodnie z wcześniejszą informacją.
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy
Z okazji 650-lecia nadania praw miejskich Osiecznej została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 21, w nakładzie 600 szt., (termin wprowadzenia do obrotu 26 października 2020 r.). Kartka wraz z datownikiem okolicznościowym z datą stosowania: 7 listopada 2020 r. z hasłem: „Gminne Obchody Święta Niepodległości Jubileusz Nadania Praw Miejskich Osiecznej 650 Osieczna” dostępna w filii pocztowej w Osiecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 64-113 Osieczna, e-mail: fup-osieczna-973769@poczta-polska.pl, tel. 885-900-514 lub 502-196-659. W dniu 7 listopada 2020 r. (sobota) datownik będzie stosowany w Centrum Kultury w Osiecznej, przy ul. Krzywińskiej 4, w godzinach: 17:00 do 19:00. Zapraszamy serdecznie.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy
W celu upamiętnienia Jan Ámosa Komenský'ego, została wyemitowana kartka okolicznościowa nr 25 emisji: Jan Ámos Komenský w nakładzie 500 szt. (termin wprowadzenia do obrotu 10 listopada 2020 r.).
Kartka nr 25 wraz z datownikiem okolicznościowym z datą stosowania: 15 listopada 2020 r. z hasłem: „Jan Ámos Komenský” dostępna będzie w Urzędzie Pocztowym Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno, e-mail: up-leszno-249614@poczta-polska.pl, tel. 65-529-93-25. W dniu 15 listopada 2020 r. (niedziela) datownik będzie stosowany w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 przy ul. Słowiańskiej 26, w godzinach: 11:00 do 13:00. Zapraszamy serdecznie.
Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka okolicznościowa W wyniku organizowanego Wojewódzkiego Konkursu Historycz­ne­go: „Śladami Rocznic Historycz­nych. Bitwa Warszawska 1920” zostały wy­emito­wane dwie kartki okolicz­noś­cio­we z pracami laureatów konkursu. Kartka nr 22 i nr 23, nakład: 200 szt. każdej (termin wprowadzenia do obrotu 14 października 2020 r.). Kartki dostępne w Urzędzie Pocztowym Konin 2, ul. Kolejowa 5a, 62-510 Konin, e-mail: up-konin-230808@poczta-polska.pl, tel. 63-243-92-95 lub 885-900-564. Ponadto kartki dostępne też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce 22 >>
Więcej o kartce 23 >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy Z okazji Światowego Dnia Poczty wydana została kartka okolicznościowa nr 24, nakład 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 9 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Rychtal, ul. Namysłowska 14, 63-630 Namysłów, e-mail: up-rychtal-263508@poczta-polska.pl, tel. 887-853-526. Do kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Z dziejów rychtalskiej poczty Światowy Dzień Poczty Pokaz kolekcji Tadeusza Wincewicza Budynek poczty z XIX w.”, stosowany z datą 9 października 2020 r. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy Z okazji jubileuszu 650-lecia Złotowa wydana została kartka okolicznościowa nr 19, nakład 250 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 3 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Złotów, Al. Piasta 4, 77-400 Złotów, e-mail: up-zlotow-277557@poczta-polska.pl, tel. 67-263-23-30 lub 885-900-537. Do kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: Miasto Kazimierza Wielkiego Złotów 650 lat, stosowany od 03 listopada 2020 r. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy Z okazji Jubileuszu Urzędu Pocztowego Śrem 1 wydana została kartka okolicznościowa nr 17, nakład 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 9 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Śrem 1, Pl. 20 Października 41, 63-100 Śrem 1, e-mail: up-srem-269144@poczta-polska.pl, tel. 61-283-01-00. Do kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: Jubileusz Urzędu Pocztowego 1890 - 2020, stosowany od 09 października 2020 r. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kasownik okolicznościowy Z okazji jubileuszu Urzędu Pocztowego Gniezno 1 wydana została kartka okolicznościowa nr 16, nakład 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 9 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, ul. Bolesława Chrobrego 36, 62-200 Gniezno, e-mail: up-gniezno-240374@poczta-polska.pl, tel. 61 425-46-06 lub 725-231-954. Do kartki dedykowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą stosowania z hasłem: „Jubileusz Urzędu Pocztowego 1890 - 2020”, stosowany od 9 października 2020 r. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o datowniku >>
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji Jubileuszu 222 lat Urzędu Pocztowego przy ul. 23 Lutego w Poznaniu wydana została kartka okolicznościowa nr 18, nakład 200 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 9 października 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, 61-740 Poznań, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 61-886-55-01. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji jubileuszu 70. urodzin Jacka Gulińskiego wydana została kartka okolicznościowa nr 14, nakład 220 szt. (termin wprowadzenia do obrotu: 18 września 2020 r.). Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Z okazji stulecia urodzin św. Jana Pawła II w dniu 3 sierpnia 2020 r. wprowadzona jest do obrotu kartka okolicznościowa nr 15 emisji: „Stulecie urodzin św. Jana Pawła II”, nakład: 750 sztuk. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. 23 Lutego 26, 61-740 Poznań 9, e-mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 61-886-55-01.
Więcej o kartce >>
Kasownik okolicznościowy Z okazji 205. rocznicy urodzin św. Jana Bosko w dniu 16 sierpnia 2020 r. wprowadzona jest do obrotu kartka okolicznościowa nr 13 emisji: „205. rocznica urodzin św. Jana Bosko”, nakład: 900 sztuk. Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „205. rocznica urodzin św. Jana Bosko”. Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. Dla kartki dedykowany jest również MójZNACZEK. Kartka będzie również dostępna w UP Konin 2, UP Leszno 1, UP Piła 1.
Więcej o kasowniku >>
Więcej o kartce >>
Kasownik Kartka okolicznościowa
Z okazji 76. rocznicy Powstania Warszawskiego została wydana kartka okolicznościowa nr 11 emisji: „Poznań-Warszawa Wspólna Sprawa 1944”, nakład: 650 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 20 lipca 2020 roku). Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z hasłem: „Poznań - Warszawa - wspólna sprawa 1944” oraz Kolejowa Poczta Specjalna - Wspólna sprawa 1944.
Kartka dostępna w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Więcej o datowniku >>
Więcej o Poczcie Kolejowej >>
W ofercie Poczty Polskiej są dostępne tegoroczne komplety kartek okolicznościowych emisji: „Drogi do niepodległości”. W komplecie są 23 szt. kartek. Sprzedaż kartek wyłącznie w całym komplecie — w cenie 23 szt. x 1,30 zł = 29,90 zł brutto. Możliwość płatności gotówką lub przelewem. Dla zainteresowanych istnieje możliwość wysłania kartek pod wskazany adres. Kartki zostały wprowadzone do obrotu w dniu 20 kwietnia 2020 r., ale do Poznania nadeszły niestety ze sporym opóźnieniem.
Więcej o kartkach „Drogi do niepodległości” >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 12 emisji: „Rok 2020 rokiem Ewarysta Estkowskiego w Gminie Kostrzyn”, nakład: 300 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 1 sierpnia 2020 roku) dostępna w Urzędzie Pocztowym Kostrzyn, ul. Poznańska 11, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, e-mail: up-kostrzyn-246903@poczta-polska.pl, tel. 61-818-08-07. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Na tegoroczny konkurs „Świat oczami młodych” nadesłano niemal 800 prac. Spośród nich Komisja wyłoniła 13 najlepszych do hasła „Wolontariat”. Zgodnie z regulaminem przyznane zostały trzy nagrody główne oraz 10 wyróżnień. Z województwa wielkopolskiego wyróżnienia otrzymały:
 • Aleksandra Drelichowska ze Szkoły Podstawowej w Sadlnie
 • Marta Wesołek ze Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 50

Więcej o konkursie >>
Więcej o wynikach konkursu >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 10 emisji: „100. rocznica urodzin św. JP II Patrona Szkoły Katolickiej w Poznaniu”, nakład: 400 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 18 lipca 2020 roku) dostępna jest w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 9 emisji: „Gmina Rychtal - 100 lat w granicach Rzeczypospolitej Polskiej”, nakład: 200 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 29 czerwca 2020 roku) dostępna jest wraz z datownikiem ozdobnym z hasłem: „Gmina Rychtal w Granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 100 lat” w Urzędzie Pocztowym Rychtal, ul. Namysłowska 14, 63-630 Rychtal, e-mail: up-rychtal-263508@poczta-polska.pl, tel. 887-853-526. Dla kartki jest również dedykowany MójZNACZEK. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Więcej o datowniku >>
Więcej o MójZNACZEK >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 8 emisji: „Jubileusz 950-lecia Opactwa Benedyktynów w Lubiniu” (termin wprowadzenia do obrotu: 15 czerwca 2020 roku) dostępna w dostępna w Urzędzie Pocztowym Krzywiń, Rynek 8, 64-010 Krzywiń, e-mail: up-krzywin-248842@poczta-polska.pl, tel. 885-870-455. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 7 emisji: „100. rocznica urodzin Patrona szkoły im. Jana Pawła II w Siemowie” (termin wprowadzenia do obrotu: 18 czerwca 2020 roku) dostępna w dostępna w Urzędzie Pocztowym Gostyń Poznański 1, ul. Kolejowa 30, 63-800 Gostyń Poznański 1, e-mail: up-gostyn-240974@poczta-polska.pl, tel. 65-572-05-93. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 6 emisji: „Mural Jan Ptaszyn Wróblewski” (termin wprowadzenia do obrotu: 25 czerwca 2020 roku) dostępna jest w Urzędach Pocztowych: Nowy Tomyśl, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 64-300 Nowy Tomyśl, e-mail: up-nowytomysl-256479@poczta-polska.pl, tel. 885-900-665, Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557 oraz Poznań 1, Poznań 9, Kalisz 1, Kalisz 3, Ostrów Wlkp. 1, Ostrów Wlkp. 2, Leszno 1, Piła 1, Śrem 1, Gniezno 1, Konin 1.
Więcej o kartce >>
Kasownik Kartka okolicznościowa Kartka nr 5 emisji: „Ks. Abp Antoni Baraniak”, nakład: 200 sztuk (termin wprowadzenia do obrotu: 3 lipca 2020 roku) dostępna jest wraz z datownikiem okolicznościowym z hasłem: „90. rocznica Święceń Kapłańskich Antoni Baraniak 1904 1977” w Urzędzie Pocztowym Śrem 1, Pl. 20 Października 41, 63-100 Śrem 1, e-mail: up-srem-269144@poczta-polska.pl, tel. 61-283-01-00. Dla kartki jest również dedykowany MójZNACZEK. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Więcej o datowniku >>
Więcej o MójZNACZEK >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 3 emisji: „25. rocznica Restytucji Okręgów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP” (termin wprowadzenia do obrotu: 20 kwietnia 2020 roku) dostępna jest w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, w dni robocze w godzinach 9:00-16:00, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kartka okolicznościowa Kartka nr 1 emisji: „Drogi do Wolności” (termin wprowadzenia do obrotu: 20 kwietnia 2020 roku) dostępna jest w formie pakietu z kartkami z innych regionów w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, w dni robocze w godzinach 9:00-16:00, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.
Więcej o kartce >>
Kasownik W Urzędzie Pocztowym Rawicz 1 jest stosowany datownik okolicznościowy z hasłem: „65-lecie Koła PZF w Rawiczu 70 lat PZF” z datą stosowania 23 marca 2020 r.
Więcej o datowniku >>
Kasownik W Urzędzie Pocztowym Poznań 9 nadal sto­so­wane są datowniki ozdobne ze zmienną datą z hasłami:
 • „Stary Rynek”
 • „XX lat Towarzystwa im. H. Cegiel­skie­go w Poznaniu”
 • „Zamek Królewski przywrócony Pozna­niowi”
Stosowanie datowników wznowione zostało na okres od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Więcej o datownikach >>
Kasownik W Urzędzie Pocztowym Jarocin Poznański 1 nadal stosowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą z hasłem: „200 lat Poczty w Jarocinie 1816–2016”. Stosowanie datownika wznowione zostało na okres od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Więcej o datowniku >>
Kasownik W sklepie filatelistycznym w Urzędzie Pocztowym Poznań 2 nadal stosowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą z hasłem: „Sklep Filatelistyczny”. Stosowanie datownika wznowione zostało na okres od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Więcej o datowniku >>
Kasownik Od 19 lutego 2020 r. w UP Rychtal będzie stosowany kolejny datownik ozdobny ze zmienną datą z hasłem: „Gmina Rychtal w Granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 100 lat”. Datownik będzie stosowany do 31 grudnia 2020 r. Zapraszamy serdecznie do korzystania.
Więcej o datowniku >>
Kasownik 23 stycznia 2020 r. w UP Gniezno 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy z hasłem: „75. rocznica podpalenia Bazyliki Prymasowskiej”. Tego dnia datownik będzie stosowany na stoisku okolicznościowym podczas otwarcia wystawy w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Gnieźnie. Zapraszamy serdecznie.
Więcej o datowniku >>
Kasownik 19 stycznia 2020 r. w UP Rychtal będzie stosowany kolejny datownik okolicznościowy z hasłem: „100. rocznica przejęcia miasta przez Wojsko Polskie. Realizacja Traktatu Wersalskiego. 12. Pułk Strzelców Wielkopolskich. 12 P. Strz. Wlkp. 70 P.P.”. Tego dnia datownik będzie stosowany na stoisku okolicznościowym podczas otwarcia wystawy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychtalu. Zapraszamy serdecznie.
Więcej o datowniku >>
Kasownik W Urzędzie Pocztowym Krotoszyn 1 nadal stosowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą z hasłem: „600 lat 1415-2015 Krotoszyn współdziałamy”. Stosowanie datownika wznowione zostało na okres od 15.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Więcej o datowniku >>
Kasownik W dniu 17.01.2020 r. w UP Leszno 1 będzie stosowany datownik okolicznościowy z tekstem: „Leszno * 100-lecie odzyskania niepodległości”.
Więcej o datowniku >>
Kasownik Kasownik
W dniu 10.01.2020 r. w UP Rychtal będą stosowane dwa datowniki okolicznościowe z tekstem: „100. rocznica wejścia w życie Traktatu Wersalskiego. Kształtowanie granic II RP” oraz będzie zorganizowana poczta specjalna piesza ze Skoroszowa do Igłowic.
Więcej o datownikach >>
Więcej o poczcie pieszej >>

Aktualności z lat 2016–2019