Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

Biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg”, ul. Dmowskiego 37, Poznań) będzie czynne w czwartek, 4 lipca 2024 roku, w godzinach od 14.30 do 16.30.
Przegląd Filatelistyczny - okładka W czerwcowym numerze „Przeglądu Fila­te­lis­tycz­nego” opublikowany został artykuł Marka Zbierskiego Mianowanie, piastowanie, a gdzie...? (s. 257–260).
15 czerwca 2024 roku w Mu­zeum Narodowym Rol­nictwa w Szre­nia­wie miał miejsce wernisaż eksponatu fila­teli­stycznego Mirosława Jasickiego „Pojazdem konnym przez stulecia”. Wystawę będzie można zwiedzać do 15 sierpnia.
Czytaj więcej >>
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
11 czerwca 2024 roku odbyły się 52. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Janusz Manterys wygłosił prelekcję zatytułowaną „Listy tranzytowe z Galicji i Śląska Cieszyńskiego do Francji w latach 1802–1875”. W spot­kaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 16 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Wystawa w Szreniawie W sobotę 15 czerwca 2024 roku, o godz. 13.00, w Mu­zeum Narodowym Rol­nictwa w Szre­nia­wie koło Poznania odbędzie się wernisaż wystawy fila­teli­stycznej ze zbiorów Mirosława Jasickiego „Pojazdem konnym przez stulecia”. Wystawę będzie można zwiedzać do 15 sierpnia.
Dodatkowa atrakcja — w sobotę i niedzielę (15–16 czerwca), między 14.00 a 16.00, będzie można przejechać się po okolicy muzeum zabytkową wagonetką. Czytaj więcej >>

Kasownik okolicznościowy 7 czerwca 2024 roku w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu miało miejsce zakończenie Konkursu Twórczości Filatelistycznej, zorganizowanego przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 75 im. Pow­stańców Wielkopolskich w Poznaniu, Wielkopol­skie­go Kuratora Oświaty oraz Poczty Polskiej S.A. Czytaj więcej >>
Święty Gabriel - okładka Ukazał się 158. numer (czerwiec 2024) biuletynu „Święty Gabriel”.
Spis treści:
 • Św. Tomasz z Akwinu.
 • Św. Jan Paweł II na znakach pocztowych.
 • Bł. dr László Batthyány-Strattmann.
 • Małe dzieła wielkiej pasji — wystawa twórczości Marzanny Dąbrowskiej.
 • Nagroda Metropolity Poznańskiego Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis.
 • Katedra Niepokalanego Poczęcia NMP w Linzu.
 • Nowości polskie.
 • Watykan.
 • Nowości zagraniczne.
 • Wielkanoc 2024.
 • Kondolencje.
Biuletyn TEMATYK - wydanie elektroniczne - str. 23 Biuletyn TEMATYK - wydanie elektroniczne - str. 33 Biuletyn TEMATYK - wydanie elektroniczne - str. 45 Redakcja biuletynu Klubu Zainteresowań PZF TEMATYK nie zwalnia tempa. Członkowie Klubu otrzymali już szósty w tym roku biuletyn — tym razem jest to wydanie elektroniczne. Jeżeli ktoś chciałby również mieć możliwość zapoznawania się co miesiąc z ciekawymi artykułami na temat filatelistyki tematycznej, to nie ma żadnych przeszkód, by zapisał się do Klubu TEMATYK.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Dlaczego wydanie elektroniczne zmieniło tytuł?, s. 3
 • Ryszard Prange, Koszykówka (4). Taktyka i technika gry, s. 4–17.
 • Adam Staroń, Bukareszteńskie EFIRO, s. 18–21.
 • Ryszard Prange, Eksperymentu z Paquebotami ciąg dalszy, s. 22–23.
 • Arie Shoham, Filatelistyczny kult Józefa Stalina (tłum. Ryszard Prange), s. 24–29.
 • Ryszard Prange, Trzęsienie ziemi w San Francisco w 1906 roku, s. 30–33.
 • Ludwik K. Malendowicz, Falklandy — 50. rocznica bitwy morskiej z 1914 roku i bardzo rzadki błędnodruk znaczka z HMS Glasgow, s. 34–35.
 • Ryszard Prange, Igrzyska olimpijskie w Paryżu już wkrótce, s. 36–53.
 • Ryszard Prange, Skojarzenia zwierzęce, s. 54–56.
 • Ryszard Prange, Wyrazy wieloznaczne i homonimy, s. 57–61.
Biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg”, ul. Dmowskiego 37, Poznań) będzie czynne w czwartek, 13 czerwca 2024 roku, w godzinach od 14.30 do 16.30. Będzie można odebrać m.in. czerwcowy numer „Filatelisty”.
Jeżeli pokój będzie zamknięty, to proszę zejść do piwnicy schodami przy windzie.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 52. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe. We wtorek, 11 czerwca 2024 roku, o godz. 19.00, Janusz Manterys zaprezentuje prelekcję „Listy tranzytowe z Galicji i Śląska Cieszyńskiego do Francji w latach 1802-1875” (była ona w tym roku w podobnej formie przedstawiona na XXXI Konferencji PAF w Ciechocinku).
Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom. Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
8 czerwca 2024 roku odbędzie się ostatnie przed wakacjami spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”.
7 czerwca 2024 roku (piątek) o godz. 11.00 w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbędzie się gala wręczenia nagród dla uczestników I Ogól­noszkolnego Konkursu Twórczości Filatelistycznej w nawiązaniu do tematyki Powstania Wielkopolskiego.
Konkurs został zorganizowany przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 przy udziale Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poz­naniu i pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Poczty Polskiej S.A. Konkurs był przeznaczony dla uczniów w trzech grupach wiekowych: klasy od 1 do 4, klasy od 5 do 8 oraz klasy w szkołach ponadpodstawowych. Zgłaszano projekty w trzech kategoriach: na znaczek pocztowy, na kartkę pocztową oraz na datownik.
Celem konkursu jest kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim i w tym kontekście zainteresowanie młodzieży filatelistyką w myśl hasła, że to hobby bawi, uczy i wy­chowuje. Laureaci oraz uczestnicy otrzymają m.in. znaczki pocztowe i kartki pocztowe ilustrowane nagrodzonymi pracami. W konkursie wzięło udział blisko 150 uczniów z 14 szkół wielkopolskich. Nagrodzono 28 uczniów.
Biuletyn TEMATYK 18 - okładka Biuletyn TEMATYK 18 - str. 25 Biuletyn TEMATYK 18 - str. 45 W drukarni jest już biuletyn nr 18 Klubu Zainteresowań PZF TEMATYK. To piąte wydanie w tym roku, w tym trzecie drukowane (dwa pozostałe rozprowadzone zostały tylko w wersji elektronicznej). Co miesiąc jeden biuletyn — dotrzymujemy słowa! W połowie czerwca członkowie Klubu będą mogli zapoznać się z szóstym już tegorocznym biuletynem.
Tylko od terminu druku i sprawności poczty zależy, kiedy będzie się można przeczytać ciekawe artykuły siedmiu autorów, w tym dwóch czołowych filatelistów (wystawców) zagranicznych.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Biuletyn jest czytany, s. 1–2.
 • Kronika klubowa, s. 2.
 • Ryszard Prange, Polskie znaczki na znaczkach raz jeszcze, s. 3–4.
 • Leszek Bednarek, Labenz czy łabędź, s. 5–6.
 • Maciej Grzeszczuk, Debiut na wystawie oraz mocne postanowienie poprawy, s. 7–11.
 • Ryszard Prange, Eksponat Pretendenta. Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki — eksponat Jacka Wierzbickiego, s. 12–22.
 • Ryszard Prange, Jak użyć wiedzy filatelistycznej do wyboru i opisania walorów właściwych i z pogranicza, s. 23–28.
 • Jari Majander, Ilustrowane całostki kolonii belgijskich 1912–1932, s. 29–40.
 • Mieczysław Rożek, Tematyka na i w zeszycikach znaczkowych Południowej Afryki, s. 41–49.
 • Michel Meuwis, Wykorzystanie projektów w filatelistyce tematycznej, s. 50–54.
 • Ludwik K. Malendowicz, Znaczki drukowane na papierze typu Mikado, s. 55–56.
Pokaz w szkole w Piaskach Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu zorganizowali w dniach od 4 do 10 maja 2024 roku pokaz fila­te­lis­tyczny w Szko­le Podstawowej z od­dzia­łami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Pias­kach koło Gostynia.
Czytaj więcej >>

Biuletyn TEMATICA - okładka Biuletyn TEMATICA - strona 24 Biuletyn TEMATICA - strona 51
Jeszcze nie minęła połowa maja, a tymczasem już wkrótce członkowie klubu TEMATICA otrzymają 43. numer biuletynu TEMATICA.

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Dbałość o jakość, s. 1.
 • Kronika towarzyska, s. 2.
 • Marek Zbierski, Kalendarz (dla) tematyka (8), s. 3–10.
 • Marek Zbierski, Polscy laureaci Nagrody Nobla trochę inaczej, s. 11–23.
 • Włodzimierz Kachan, Wczesny materiał filatelistyczny z ćmami, s. 24–32.
 • Krzysztof Trawiński, Najoryginalniejsza całostka świata, s. 33–39.
 • Krzysztof Trawiński, Wojciech Woityra, Książeczka reklamowa Jonathana Bear'a, s. 40–47.
 • Ryszard Cieślak, Nie wszystko złoto, co się świeci, s. 48–49.
 • Roman Babut, Jury Academy FlP z udziałem sędziego PZF, s. 50.
 • Marek Zbierski, Tematyka w kilku słowach (17). Fałszywi bokserzy, s. 51.
 • Krzysztof Trawiński, Tematyka w kilku słowach (18). Islandzki motyl, s. 52.
 • Marek Zbierski, Walki z ćmami ciąg dalszy, s. 53–55.
TEMATICA otwarta…
 • Witold Mikołajczyk, Parafialne pieczęcie, s. 56–63.
 • Witold Mikołajczyk, W świecie winiet (tytułów) prasowych, s. 64–70.
Spotkanie przewodniczących kół z Zarządem kręgu Wielkopolskiego PZF 11 maja 2024 roku w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie” miało miejsce coroczne spotkanie przewodniczących kół filatelistycznych z Okręgu Wielkopolskiego PZF z Zarządem Okręgu.
Czytaj więcej >>Foto z pokazu w „Na Skarpie” 11 maja 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. Towarzyszył mu pokaz filatelistycznego eksponatu Ryszarda Prange „Winorośl i wino — dary bogów słońca i ziemi” (eksponat można oglądać w po­mieszczeniach Klubu do 23 maja, w godzinach popołudniowych). Na pokazie czynne było stoisko Poczty Polskiej.
Czytaj więcej >>
Zrzut ekranu Zrzut ekranu Zrzut ekranu 7 maja 2024 roku odbyły się 51. Wiel­kopolskie Spotkania Szkoleniowe. Bernard Jesionowski wygłosił prelekcję na temat „Pieczęcie lakowe urzędów i po­śred­nictw pocztowych na obszarze Rzeczypospolitej zajętym w I rozbiorze przez Prusy”. W spot­kaniu, które odbyło się jak zwykle za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 27 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
11 maja 2024 roku o godz. 10.30 w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie” w Poznaniu (os. Piastowskie 104) odbędzie się doroczne spotkanie przewodniczących kół filatelistycznych należących do Okręgu Wielkopolskiego PZF z zarządem Okręgu.
Kasownik okolicznościowy Plakat pokazu
11 maja 2024 roku odbędzie się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu będzie towarzyszył pokaz filatelistycznego eksponatu Ryszarda Prange „Winorośl i wino — dary bogów słońca i ziemi” (początek o godz. 9.00). Eksponat można będzie oglądać w po­mieszczeniach Klubu do 23 maja w godzinach popołudniowych. W dniu otwarcia pokazu na miejscu będzie czynne stoisko Poczty Polskiej, na którym będzie można kupić materiały filatelistyczne oraz skorzystać z okolicznościowego datownika.
EFIRO 2024 - logo Na odbywającej się w Bukareszcie (Ru­mu­nia) w dniach 16‐19 kwietnia 2024 roku Spec­ja­li­zowanej Światowej Wystawie Filate­listy­cz­nej EFIRO 2024 kol. Zbigniew Maciejewski z Poznania za eksponat „Stemple i datowniki nadawcze urzędów pocztowych Poznań (Posen) 1815–1920” uzyskał 85 pkt. i medal DPZ (klasa HP). Gratulacje dla wystawcy!
Pełne wyniki wystawy EFIRO 2024 >>
Zrzut ekranu Zrzut ekranu
10 kwietnia 2024 roku odbyły się jubileuszowe 50. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Janusz Manterys wygłosił prelekcję zatytułowaną „Cenzury policyjne i paczkowe w Galicji w czasie I wojny światowej”. W spot­kaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięło 36 osób.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 4 Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 23 Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 46 Mamy czwarty miesiąc roku, a więc ukazał się już czwarty w tym roku klubowy biuletyn TEMATYK, tym razem w wersji elektronicznej — wydanie specjalne nr 4.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Będą kolejne wydania specjalne, s. 3.
 • Ryszard Prange, Koszykówka (3). Gra dla wszystkich, s. 4–12.
 • Ryszard Prange, Toponimia tak, ale…, s. 13–26.
 • Ryszard Prange, Nazwy statków i okrętów, s. 27–39.
 • Ryszard Prange, Czy system Paquebotów jeszcze funkcjonuje?, s. 40–41.
 • Peter Fencl, Piernik, s. 42–46.
 • Ludwik K. Malendowicz, Kontrolne, prowincjonalne ostemplowania znaczków pocztowych i fis­kalnych Ekwadoru po pożarze Guayaquil w 1902 roku, s. 47–48.
 • Ryszard Prange, Penny post — brytyjska poczta pensowa, s. 49–51.
 • Ryszard Prange, Linie, figury i bryły , s. 52–54.
 • Ryszard Prange, Bogowie rzymscy, s. 55–57.
9 kwietnia 2024 roku w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (ul. Bramkowa 6), odbędzie się wernisaż wystawy „Znaczki poczty podziemnej z lat 1981–1989” ze zbiorów Edwina Klessy.
10 marca 2024 roku w Muzeum Ziemi Wschowskiej (Plac Zamkowy 2, Wschowa), z okazji 160. rocznicy uruchomienia we Wschowie stacji telegraficznej, odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Poczta polska w regionie wschowsko-leszczyńskim”. Na wystawie prezentowany jest sprzęt pocztowo-telekomunikacyjny z minionej epoki. Całość zbiorów pochodzi z prywatnej kolekcji kol. Sławomira Tomkowa (Koło Miejskie PZF w Lesznie). Wystawa jest czynna dla zwiedzających do 10 maja 2024 roku.
Czytaj więcej >>
Biuro Okręgu Wielkopolskiego PZF (Klub Osiedlowy „Krąg”, ul. Dmowskiego 37, Poznań) będzie czynne w czwartek, 4 kwietnia 2024 roku, w godzinach od 14.30 do 16.30. Będzie można odebrać walory specjalne oraz czasopisma: Filatelistę i WWF.
Biuletyn TEMATYK 17 - str. 26 Biuletyn TEMATYK 17 - str. 38 Biuletyn TEMATYK 17 - str. 50 18 marca 2024 roku ukazał się 17 numer biuletynu TEMATYK, który zawiera — jak zwykle — artykuły dedykowane filatelistom tematycznym, a szczególnie wystawcom. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Co miesiąc nowy biuletyn, s. 1.
 • Sprostowania, uwagi, uzupełnienia, s. 2.
 • Ryszard Prange, Blok (arkusik) pamiątkowy, s. 3–7.
 • Jacek Wierzbicki, Czytać książki? Tak, ale dobre!, s. 8–13.
 • Ryszard Prange, Wskazówki dla wystawców, s. 14–20.
 • Ryszard Prange, Eksponat Pretendenta. Pogadanka o rehabilitacji — eksponat Macieja Grzeszczuka, s. 21–35.
 • Ludwik K. Malendowicz, Pierwsze w świecie fałszerstwo znaczka, s. 36.
 • Ryszard Prange, Tematyczne ilustracje na polskich całostkach Cp do 1939 roku, s. 37–42.
 • Ryszard Prange, Polskie znaczki na znaczkach, s. 43–47.
 • Ludwik K. Malendowicz, Prawdopodobnie pierwszy okolicznościowy znak wodny, s. 47–48.
 • Francisco Piniella, Jeden czy więcej znaczków w eksponacie tematycznym? (tłum. Ryszard Prange), s. 49–56.
Zrzut ekranu 19 marca 2024 roku odbyły się 49. Wielkopolskie Spotkania Szkoleniowe. Janusz Bator wygłosił prelekcję zatytułowaną „Kores­pon­dencja wysyłana do oblężonej Twierdzy Przemyśl 1914–1915”. W spot­kaniu, które odbyło się za pośrednictwem systemu Zoom, udział wzięły 32 osoby.
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
W czwartek, 21 marca 2024 roku, w go­dzinach 14.30–16.30, czynne będzie biuro Okrę­gu Wielkopolskiego PZF w Klubie Osiedlowym „Krąg”, przy ul. Dmowskiego 37.
Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowań TEMATYK zapraszają na 49. Wiel­ko­polskie Spotkania Szkoleniowe, w czasie których Janusz Bator przedstawi prelekcję „Korespondencja wysyłana do oblężonej Twierdzy Przemyśl 1914–1915”.
Spotkanie odbędzie się z wy­ko­rzystaniem platformy Zoom 19 marca 2024 roku (wtorek), o godz. 19:00. Osoby chętne do udziału, które nie otrzymały jeszcze linku, mogą zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do Ryszarda Prange (mail: ryszprange@poczta.wp.pl).
Linki do nagrań ze wszystkich dotychczasowych spotkań >>
Foto z pokazu w „Na Skarpie” 9 marca 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu towarzyszył pokaz filatelistyczny eksponatu Ryszarda Kopacza „Idąc przez życie — ręce”. Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej.
Czytaj więcej >>

Rada Miasta Leszna uchwaliła, że rok 2024 jest Rokiem Jana Metziga z okazji 220. rocznicy jego urodzin. Leszczyńscy filateliści tę kartę historii zapisali na znaczku i kartce pocztowej, która 29 lutego 2024 r. weszła do obiegu w nakładzie 250 sztuk. Jest także okolicznościowy datownik ze zmienną datą stosowany w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 od lutego od 31 grudnia 2024 roku.
Czytaj więcej >>
Wystawa Gostyń 2024 Od 5 do 29 lutego 2024 roku w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu czynna była wystawa filatelistyczna „105. rocznica zakończenia zwycięskiego Powstania Wiel­ko­pol­skie­go”. Okolicznościowe eksponaty zaprezentowano na 30 ekranach wystawowych. Wystawę zorganizowali: Koło Pol­skie­go Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu.
Czytaj więcej >>
Kasownik okolicznościowy Kasownik okolicznościowy
Plakat pokazu 9 marca 2024 roku odbędzie się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu będzie towarzyszył pokaz filatelistyczny eksponatu Ryszarda Kopacza „Idąc przez życie – ręce”. Na miejscu będzie czynne stoisko Poczty Polskiej, na którym będzie można kupić materiały filatelistyczne oraz skorzystać z okolicznościowego datownika.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne - okładka Ukazał się numer 3–4 60. tomu Wielkopolskich Wia­do­mości Filatelistycznych, a w nim liczne aktualności z życia Wiel­ko­pol­skiego Okręgu PZF oraz wielu wydarzeń filate­lis­tycznych. Niespodzianka — to numer w pełni kolorowy!

Spis treści:
 • Redakcja WWF, Aktualny komentarz, s. 66.
 • Ludwik K. Malendowicz, Migawki ze Światowej Wystawy Filatelistycznej POLSKA 73 (1973.08-19–09.02), s. 67–75.
 • Jarek Adamek, Spotykają się od 71 lat. Opłatek leszczyńskich filatelistów, s. 75–77.
 • ZO Wielkopolskiego PZF, Redakcja WWF, Z żałobnej karty (Henryk Białek, Lech Konopiński), s. 77–79.
 • Redakcja WWF, Z kroniki Okręgu, s. 79–85.
 • Bogumił Ciesielski, Kazimierz Krawiarz, Wielkopolana (znaczki i karty pocztowe, datowniki, podlepki dla eRek, poczty specjalne), s. 86–99.
 • Lech Woźny, Poczta Helikopterowa z okazji 420. rocznicy urodzin doktora Jana Jonstona (2023.09.03). Sprawozdanie, s. 99–100.
 • Stefan Petriuk, Wilhelm Heinze, listonosz, fałszerz znaczków Fi 71–72, s. 100–104.
 • Izabela Wawrzyniak-Kurowska, Stefan Petriuk, Korespondencja niemieckich internowanych i jeń­ców wojennych w byłym województwie poznańskim w latach 1945–1950, s. 104–108.
 • Stefan Petriuk, Wielkopolana na aukcjach firmy Cherrystone, s. 108–110.
 • Edwin Klessa, Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży. Wystawa „Znaczki Poczty Podziemnej z lat 1981–1989 z kolekcji Edwina Klessy” (2023.08.30–09.16), s. 110–111.
 • Lech Wożny, Leszno. Odsłonięcie pomnika „Błękitnej Armii generała Józefa Hallera”, sesja historyczna oraz okolicznościowy pokaz filatelistyczny (2023.10.07–10), s. 112–113.
 • Ryszard Prange, Jacek Wierzbicki, Osiedlowy Dom Kultury „Na Skarpie”. Pokaz filatelistyczny „Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata” (2023.10.14), s. 114.
 • Jacek Wierzbicki, Otwarcie wystawy z okazji 465-lecia Poczty Polskiej oraz 110-lecia budynku przy ul. Głogowskiej 17 w Poznaniu, s. 115–116.
 • Anna Plewa-Śróda, Pokaz filatelistyczny w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie” Poznań, 18 listopada 2023 r., s. 116.
 • Jacek Wierzbicki, Pokaz filatelistyczny w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie” Poznań, 9 grudnia 2023 r., s. 117.
 • Ludwik K. Malendowicz, Specjalizowane Filatelistyczne Mistrzostwa Świata THAILAND 2023 (Bangkok, 2023.11.23–28), s. 118–120.
 • Mieczysław Rożek, Dodruki na kartach pocztowych Rumunii „CARTA POSTALA MILITARA” w okre­sie II wojny światowej, s. 121–125.
 • Ludwik K. Malendowicz, Niewprowadzony do obiegu klasyczny znaczek Barbadosu, s. 125–128.
Święty Gabriel - okładka Ukazał się 157. numer (marzec 2024) biuletynu „Święty Gabriel”.
Spis treści:
 • Rok arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
 • Dzień patrona poczty i filatelistów św. Gabriela Archanioła.
 • Piąta rocznica powstania Muzeum Samochodu Papieskiego w Kielcach.
 • Różaniec.
 • Boże Narodzenie 2023.
 • Św. papież Jan Paweł II.
 • Śp. Lech Konopiński.
 • Św. Józefat Kuncewicz.
 • Nowości polskie.
 • Nowości zagraniczne.
Biuletyn TEMATICA - strona 37 Biuletyn TEMATICA - strona 46 Biuletyn TEMATICA - strona 69
TEMATICA - logo Już wkrótce członkowie otrzymają 42. numer biuletynu Klubu TEMATICA, a w nim przeczytają m.in. dwa artykuły zagranicznych autorów dedykowane nie tylko polskiemu czytelnikowi. Zestawienie wybranych kilku­dzie­się­ciu fałszerstw radzieckich i rosyjskich znaczków pocztowych, oferowanych na zagranicznych portalach i aukcjach oraz związane z tym informacje, uchronią z pewnością wielu filatelistów od zbytecznych wydatków. O mało znanych polskich badaczach i ko­lek­cjo­nerach motyli, w tym zacnym mieszkańcu Leszna oraz laureacie Nagrody Nobla, czytelnik dowie się z drugiego zagranicznego opracowania. To tylko dwa z szeregu interesujących i po­głębiających wiedzę artykułów, nie tylko dla filatelistów-tematyków. Ciekawych publikacji sprzed lat może dostarczać także poszerzona znacznie z początkiem tego roku strona internetowa www.tematica.pl. Wspomniane wyżej artykuły znajdą się wkrótce także na tym portalu.

Spis treści:
 • Marek Zbierski, Numer pełen wiedzy i informacji, s. 1–2.
 • Marek Zbierski, Nowa strona się powiększa, s. 2.
 • Marek Zbierski, Kalendarz (dla) tematyka (7), s. 3–11.
 • Walery Andreyuk, O fałszywych znaczkach radzieckich i rosyjskich, s. 12–22.
 • Włodzimierz Kachan, Jak sławni Polacy kolekcjonowali i badali motyle, s. 23–29.
 • Marek Zbierski, Wielcy, ale nieznani, s. 30–31.
 • Marek Zbierski, Całostki na prywatne zamówienie (2), s. 32–35.
 • Maciej Kandulski, Marek Zbierski, Sztuczna inteligencja (AI) o filatelistyce tematycznej, s. 35.
 • Krzysztof Trawiński, Postcrossing, s. 36–39.
 • Ludwik K. Malendowicz, Sensacyjne wydarzenie roku 2023 w USA — pojawienie się fragmentu drugiego arkusza sprzedażnego odwrotki CIA z 1979 r., s. 40–45.
 • Marek Zbierski, Unieważnione całostki, s. 46–47.
 • Witold Mikołajczyk, Telegramy czeskie z okresu Protektoratu Czech i Moraw, s. 48–51.
 • Marek Zbierski, Krytyczna uwaga była początkiem wieloletniej współpracy, s. 52–54.
 • Jacek Wierzbicki, Nihil novi sub sole?, s. 54–56.
TEMATICA otwarta…
 • Marek Zbierski, Poszerzamy gamę walorów, s. 57.
 • Witold Mikołajczyk, Kartograficzne dodatki, s. 58–62.
 • Krzysztof Trawiński, Próbki bez wartości, s. 63–65.
 • Marek Zbierski, Polskie przesyłki z próbkami bez wartości, s. 65–66.
Dla zainteresowanych tematyką polskich znaczków pocztowych w ciągu ostatnich kilku lat polecamy interesujący film na YouTubie https://www.youtube.com/watch?v=IbgvE-ymUQQ&t=106s, na kanale https://www.youtube.com/@ladneznaczki.
Foto z pokazu w „Na Skarpie” 10 lutego 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu towarzyszył pokaz filatelistyczny o kryptofilatelistyce oraz prelekcja o kryptoznaczkach, przy­go­towane przez Koło Miejskie PZF w Lesznie. Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej.
Czytaj więcej >>
Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - okładka Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 9 Biuletyn TEMATYK - wydanie specjalne - str. 46 Mija 40. dzień nowego roku, a członkowie klubu Zainteresowań TEMATYK otrzymują drugie już wydanie biuletynu klubowego. Tym razem jest to elektroniczne wydanie specjalne nr 3.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Jakie były i będą wydania specjalne, s. 3.
 • Ryszard Prange, Koszykówka (2). Przepisy gry, s. 4–17.
 • Ryszard Prange, Orkiestra symfoniczna, s. 18–36.
 • Iva Mouritsen, Ostatnie doświadczenia w filatelistyce otwartej, s. 37–39.
 • Ryszard Prange, Zabawy cyframi i liczbami, s. 40–42.
 • Ryszard Prange, Znaki Zodiaku inaczej, s. 43–45.
 • Ryszard Prange, Na przekór Alzheimerowi, pamiętamy, s. 45–49.
 • Ryszard Prange, Eksponat Pretendenta. Idąc przez życie – ręce. Eksponat Ryszarda Kopacza, s. 50–65.
Plakat pokazu Od godziny 10.00 10 lutego 2024 roku w Osiedlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, podczas comiesięcznego spotkania wymiennego, odbędzie się pierwsze spotkanie kryptofilatelistów w Wielkopolsce.
Program spotkania:
 1. Prezentacja pierwszych kryptoznaczków wydanych przez Pocztę Polską.
 2. Definicja krypto­znacz­ka.
 3. Emisja kryptoznaczków Poczty Polskiej w 2023 roku (krypto­znacz­ki na świecie i w Europie, sklep filatelistyczny).
 4. Kryptoklaser (przykłady).
 5. Forum społeczno­ścio­we (DISCORD).
 6. Praktyczne ćwiczenie — założenia kryptoklasera, zaimportowania kryptoznaczka, dla chętnych praktyczna pomoc w założeniu własnego kryptoklasera oraz zaimportowania kryptoznaczka (uwaga: konieczny własny laptop/tablet).
 7. Plan emisji w pierwszym kwartale 2024 roku.
 8. Wymiana doświadczeń na temat filatelistyki oraz kryptofilatelistyki.
 9. Pokaz filatelistyczny o kryptofilatelistyce.
Na miejscu będzie również czynne, stoisko Poczty Pol­skiej, na którym między innymi można będzie nabyć dostępne kryptoznaczki oraz oko­licz­no­ścio­wą kartkę i ostemplować ją specjalnie przygotowanym z tej okazji datow­nikiem okolicz­no­ścio­wym.
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n89-n8902
Datownik okolicznościowy Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu zapraszają na otwarcie wystawy filatelistycznej „105. rocznica zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego”, które odbędzie się 5 lutego 2024 roku, o godz. 17.00, w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu, ul. Kościelna 5. Wystawa będzie czynna do 29 lutego br.
20 stycznia 2024 roku zmarł w wieku 90 lat kol. Lechosław „Leszek” Mikołajko. Jego po­grzeb odbędzie się 30 stycznia (wtorek), o godzinie 11.10, na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
Był znany w środowisku wielkopolskich filatelistów z racji prowadzenia sklepów filatelistycznych (najpierw na Wildzie, potem w budynku „Jowity”), w których w tzw. trudnych czasach nabyć było można — dzięki jego kontaktom w całej Polsce i poza krajem — niedostępne gdzie indziej walory filatelistyczne.

Biuletyn TEMATYK 16 - okładka Biuletyn TEMATYK 16 - str. 27 Biuletyn TEMATYK 16 - str. 56 25 stycznia 2024 roku ukazał się 16 numer biuletynu TEMATYK, który zawiera — jak zwykle — artykuły dedykowane filatelistom tematycznym, a szczególnie wystawcom. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

Spis treści:
 • Ryszard Prange, Nowy rok, nowe nadzieje, s. 1.
 • Ryszard Prange, Ilustrowane całostki Rzeszy Niemieckiej (1). 1925–1931, s. 2–7.
 • Ryszard Prange , Ilustrowane całostki Rzeszy Niemieckiej (2). Poznaj Niemcy!, s. 8–16.
 • Ryszard Cieślak, Od jednego do pięciu ekranów, s. 17–23.
 • Ryszard Prange, Eksponaty Mistrzów. Lis i jego różnorodne relacje z nami, ludźmi — eksponat Wilfrieda Fuchsa, s. 23–37.
 • Wiesław Dobrowolski, Ostatnio kupiłem. Włoski list urzędowy z 1815 roku, s. 38.
 • Ludwik K. Malendowicz, Sklejane karty pocztowe Indii, s. 39–40.
 • Ludwik K. Malendowicz, Wodny znak jako element eksponatu tematycznego, s. 41–44.
 • Jacek Wierzbicki, MS Publisher — najlepsze narzędzie do tworzenia eksponatów fila­te­li­stycz­nych, s. 45–52.
 • Ryszard Prange, Ilustrowane całostki Rzeszy Niemieckiej (3) – wydania olimpijskie, s. 52–53.
 • Ryszard Prange, Poczta kulowa do oblężonego Paryża 1870/71, s. 54–56.
Członkowie Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rozpoczęli rok od spotkania opłatkowego, jakie odbyło 9 stycznia 2024 roku, w jednym z gostyńskich barów.
Czytaj więcej >>
Datownik okolicznościowy Kartka beznominałowa
10 lutego 2024 roku odbędzie się comiesięczne spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. Podczas niego o godz. 10.00 będzie miała prezentacja pierwszych kryptoznaczków wydanych przez Pocztę Polską. W programie m.in.: 1. Definicja krypto­znacz­ka, 2. Emisja kryptoznaczków Poczty Polskiej w 2023 roku (kryptoznaczki na świecie i w Europie, sklep filatelistyczny), 3. Kryptoklaser (przykłady), 4. Forum społeczno­ścio­we (DISCORD), 5. Ćwiczenie — założenia kryptoklasera, 6. Plan emisji w pierwszym kwartale 2024 roku. Autorami prezentacji będą członkowie Koła Miejskiego PZF w Lesznie: Bartosz Bizukojć, Krzysztof Miedziński, Grzegorz Tuliszka i Lech Woźny.
Na miejscu będzie również czynne stoisko Poczty Pol­skiej, na którym można będzie nabyć oko­licz­no­ścio­wą kartkę beznominałową oraz ostemplować ją specjalnie przygotowanym z&nbps;tej okazji datow­nikiem okolicz­no­ścio­wym.
Foto z pokazu w „Na Skarpie” 13 stycznia 2024 roku odbyło się spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”, któremu towarzyszył pokaz eksponatu Ryszarda Prange „Raport o koszykówce”. Na miejscu było czynne stoisko Poczty Polskiej.

Czytaj więcej >>
W czwartki 18 stycznia i 8 lutego 2024 roku, w go­dzinach 14.30–16.30, czynne będzie biuro Okrę­gu Wielkopolskiego przy ul. Dmowskiego 37 w Klubie „Krąg”.
Datownik okolicznościowy Plakat pokazu 13 stycznia 2024 roku odbędzie się comiesięczne spotkanie wymienne w Osie­dlowym Domu Kultury „Na Skarpie”. W jego trakcie będzie miał miejsce pokaz zna­nego eksponatu fila­te­lis­ty­cznego „Raport o ko­szy­ków­ce”, przygotowany przez Ryszarda Prange.
Na miejscu będzie również czynne stoisko Poczty Pol­skiej, na którym można będzie nabyć oko­licz­no­ścio­wą kartkę beznominałową oraz ostemplować ją specjalnie przygotowanym z&nbps;tej okazji datow­nikiem okolicz­no­ścio­wym.
Życzenia świąteczne


Aktualności z roku:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024