Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Koło Miejskie PZF w Lesznie

Zarząd Koła:

  • Prezes: Lech Woźny – e-mail: lech.wozny@interia.eu
  • Sekretarz: Sławomir Tomków
  • Skarbnik: Tadeusz Posikata

Dokumentacja organizacyjna Koła: