Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Spotkanie Zarządu Okręgu z przewodniczącymi kół
Okręgu Wielkopolskiego PZF

W sobotę 9 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Domu Kultury „Na Skarpie” na os. Piastowskim 104 w Poznaniu odbyło się tradycyjne spotkanie Zarządu Okręgu z przewodniczącymi kół z Okręgu Wielkopolskiego PZF. Wzięło w nim udział 20 osób — członków Zarządu i reprezentantów poszczególnych kół. Spotkaniu przewodniczył Maciej Kandulski, prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.

Zebrani obejrzeli dwa krótkie filmy. Pierwszym był archiwalny film o finale ogólnopolskiego Maratonu Filatelistycznego, jaki zorganizowano w Poznaniu w 1967 roku, a drugi poświęcony był XXII Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej „Poznań 2018”. Następnie Marek Marek Zbierski przedstawił prezentację zatytułowaną „Chciałbym wystawiać tak, jak mi się podoba i to co chcę… — klasa filatelistyki otwartej”, przedstawiając założenia tej nowej na polskim gruncie klasy wystawienniczej.


Foto - Leszno w 100. rocznicę Foto - Leszno w 100. rocznicę
Foto - Leszno w 100. rocznicę Foto - Spotkanie z prezesami kół 2019
Foto - Spotkanie z prezesami kół 2019 Foto - Spotkanie z prezesami kół 2019
Foto - Spotkanie z prezesami kół 2019 Foto - Spotkanie z prezesami kół 2019
Fot.: Mieczysław Rożek