Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Członkowie Honorowi PZF Okręgu Wielkopolskiego

Edmund Jankowski

Foto: Edmund Jankowski

Edmund Jankowski (✶17.11.1926 w Lesznie, ✝15.07.2016 w Lesznie), prawnik, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wicewojewoda leszczyński (1979–1990). Od 1954 r. wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, od 1972 r. przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej, od 1975 r. prezydent miasta Leszna, od 1978 r. wicewojewoda leszczyński. W latach 1980–1990 prezes Aeroklubu Leszczyńskiego.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1954. Początkowo wiceprezes, a od 1963 nieprzerwanie przez ponad czterdzieści lat prezes Koła PZF w Lesznie. Od 1963 członek Zarządu Okręgu PZF w Poznaniu, a od 1994 do 1998 prezes Okręgu Wielkopolskiego i członek Zarządu Głównego PZF. Siedmiokrotnie był delegatem Okręgu na Walne Zjazdy PZF, a na XVI Zjeździe przewodniczył obradom.

Był współorganizatorem wielu imprez filatelistycznych w Lesznie, a przede wszystkim „Poczty Szybowcowej” i „Poczty Balonowej”. Kierowane przez niego Koło zdobyło I miejsce w konkursie na najlepiej pracujące Koło PZF w latach 1981–1985.

Był również wystawcą, a jego eksponaty: „Leszno – zarys historii poczty” i „Walka Polaków o narodową tożsamość w czasie II wojny światowej” wielokrotnie zdobywały wyróżnienia medalowe na wystawach różnych szczebli.

Za działalność filatelistyczną został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1992), medalami 25-, 30- i 35-lecia PZF, odznakami „100 lat filatelistyki polskiej” i 50-lecia PZF oraz wieloma innymi medalami, dyplomami i tytułami honorowymi nadawanymi przez PZF. W 1993 roku przyznano mu tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”. W 1994 XVI Walny Zjazd PZF w Bydgoszczy nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką i tytułem „Zasłużony działacz lotnictwa sportowego”, odznaką „Zasłużony dla miasta Leszna” i wieloma innymi odznaczeniami resortowymi i regionalnymi.