Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zarząd Okręgu Wielkopolskiego

Prezes
Ryszard Prange
ryszprange@wp.pl
tel. 669 702 851
Wiceprezes
Jacek Wierzbicki
archeofil@gmail.com
tel. 694 156 360
Sekretarz
Skarbnik
Józef Kopeć
josephk1@wp.pl
Członkowie
Andrzej Świdurski
andrzejswidurskimkf@op.pl
 
Lech Woźny
lech.wozny@interia.eu

Komisja Rewizyjna Okręgu

Przewodniczący
Członkowie
Włodzimierz Bobrowski
wlodzimierz.bobrowski@wp.pl
 
Marcin Matuszczak
marcinmatuszczak2.0@gmail.comOpiekun Danych Osobowych
Ryszard Prange
ryszprange@wp.pl