Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Klub TEMATYK jest aktywny

TEMATYK

Założony 4 miesiące temu Klub Zainteresowań PZF TEMATYK rośnie w siłę, przybywa mu członków. Aktualnie jest ich 93, w tym 21 osób z Okręgu Wielkopolskiego.

Klub działa prężnie.

W marcu wydany został pierwszy numer biuletynu klubowego, w którym na 56 kolorowych stronach przekazana została obszerna wiedza w zakresie filatelistyki tematycznej.

Klub jest współorganizatorem cowtorkowych wirtualnych Wielkopolskich Spotkań Szkoleniowych, na których każdorazowo ponad połowę uczestników stanowią członkowie Klubu, a większość prelegentów to też klubowicze.

Tradycyjnymi można już prawie nazwać wirtualne spotkania członków Klubu TEMATYK, odbywane raz w miesiącu. W marcu i kwietniu obecnych na nich było 38 i 37 osób – wysłuchali oni prelekcji na temat możliwości wykorzystania tego samego waloru w różnych eksponatach tematycznych oraz techniki wykonania karty wystawowej. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce 11 maja.

Członkowie Klubu TEMATYK działają w pracach pierwszej tego typu Specjalistycznej Wirtualnej Wystawy Filatelistycznej „POZNAŃ 2021” – członkowie Klubu (3 osoby) są w Komitecie Organizacyjnym wystawy, wszyscy jurorzy oraz komisarz wystawy także należą do Klubu. Spośród 18 wystawców aż 16 to jego członkowie.

Od tygodnia Klub TEMATYK jest obecny na Facebooku.

Zapraszam wszystkich chętnych do dołączenia do naszego grona, do wstąpienia do Klubu Zainteresowań PZF TEMATYK.


Kontakt: Ryszard Prange, e-mail: ryszprange@wp.pl

Strona internetowa klubu: https://www.facebook.com/groups/1371469276546180