Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

III Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne — Porażyn 2016

Porażyn - ulotka

Sympozjum połączone było — jak w latach poprzednich — z kolejną turą szkolenia jurorów PZF, która odbyła się w sobotę, 12 listopada. Tematyka szkolenia była zgodna z ostatnimi zmianami i sytuacjami wynikającymi w pracy jurorów. Szczególna uwaga poświęcona została obowiązkom organizatorów, komisarzy i przewodniczących jury wystaw.

Uczestnicy Sympozjum zapoznali się również z ekspozycją literatury filatelistycznej. Były to publikacje, które we wrześniu 2016 roku, podczas Zjazdu PZF w Iławie, zostały zaprezentowane w ramach odbywającej się tam Wystawy Krajowej.