Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Czesław Basiński

Czesław Basiński. Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej (1974).

Odznaczony złotą „Odznaką Honorową PZF” (1972) i wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (1993).