Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Romuald Biernacki

Foto: Romuald Biernacki

Romuald Biernacki (✶6.12.1919 w Sutyskach, obecnie Ukraina, ✝10.10.2008 w Lesznie). Szkołę średnią ukończył w Sieradzu, gdzie w 1939 został wcielony do wojska. W 1945 zamieszkał w Lesznie.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w sierpniu 1953 w Kole Miejskim PZF, w którym był sekretarzem i ponad 50 lat skarbnikiem. Uczestnik I Zjazdu Zbieraczy Znaczków Pocztowych o Tematyce Religijnej, na którym założono Stowarzyszenie Filatelistów Polskich p.w. Archanioła Gabriela, a który odbył się w 1957 w Górce Duchownej k. Leszna. Jako sekretarz komitetu organizacyjnego zjazdu zaprojektował datownik okolicznościowy i opracował wydawnictwa z nim związane, jak: pamiątkowy karnet Zjazdu, koperty z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny i św. Gabriela.

Koło PZF w Lesznie, wykorzystując rozgrywane tam Szybowcowe Mistrzostwa Świata, wznowiło w 1958 przewozy poczty balonami i szybowcami. Projektował też nalepki pamiątkowe na koperty i karty pocztowe. Jego autorstwa były wydawnictwa upamiętniające jubileusze Leszna, rocznice powstań narodowych, katalogi i dyplomy.

Za zasługi dla Klubu „Św. Gabriela” otrzymał tytuł Członka Honorowego Klubu (1992), został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (1993), a przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów został nagrodzony Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2000) i innymi medalami i dyplomami.