Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Henryk Bogusz

Foto: Henryk Bogusz

Henryk Bogusz (✶24.02.1930 w Poznaniu; ✝5.03.2022 w Swarzędzu). W latach 60. XX w. był członkiem Koła PZF przy zakładach POMET w Poznaniu. Po zamieszkaniu w Swarzędzu zorganizował Koło PZF przy Spółdzielni Mieszkaniowej. Przy „Klubie filatelistycznym” Spółdzielni zorganizował również Młodzieżowe Koło Filatelistyczne. Był organizatorem licznych pokazów filatelistycznych oraz współorganizatorem wystaw filatelistycznych organizowanych przez Koło Miejskie PZF w Swarzędzu.

Bardzo zaangażowany w promocję filatelistyki. Na pokazach w klubie prezentował liczne zbiory, m. in. „Dzieci”, „Bajki”, „Jan Paweł II”.

Za działalność w PZF wyróżniony został „Złotą Odznaką Honorową PZF” (1980 r.). W roku 2006 Walne Zebranie Delegatów Okręgu nadało kol. Henrykowi Boguszowi godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”..