Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Zygmunt Borucki

Zygmunt Borucki (✶18.07.1923 w Chodzieży, ✝8.04.1996 w Chodzieży) całe swe dorosłe życie związał ze zbieraniem znaków pocztowych oraz z działalnością w Polskim Związku Filatelistów. Był animatorem ruchu filatelistycznego w Chodzieży i województwie pilskim, twórcą wielu kół PZF, organizatorem i prezesem koła przy Chodzieskich Zakładach Porcelany i Porcelitu, przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży, także kół w Pile. Był wieloletnim członkiem Zarządu Okręgu PZF w Poznaniu. Zapoczątkował i zorganizował cykl Wystaw Staszicowskich, cykl wystaw z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka, wystaw „Polonica” i innych. Jego eksponaty filatelistyczne zdobywały uznanie sądów konkursowych wielu wystaw filatelistycznych.

Zygmunt Borucki miał wybitne zdolności graficzne. Liczne datowniki okolicznościowe jego projektów były i są powszechnie cenione i podziwiane. Z niezwykłą dbałością, artyzmem i fantazją prowadził kroniki kół, którymi kierował. Potrafił skupić wokół siebie grupę wybitnych działaczy filatelistycznych, którzy w okresie jego długotrwałej choroby z dużą umiejętnością i zaangażowaniem kierowali ruchem filatelistycznym w Chodzieży i regionie.

Za swą działalność dla PZF wyróżniony został między innymi: złotą „Odznaką Honorową PZF” (1976), brązową i srebrną (1991) „Odznaką za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, złotą „Odznaką Zasłużony Pracownik Łączności” (1987), „Odznaką Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego” (1980). W 1985 roku otrzymał tytuł Zasłużonego dla Okręgu Poznańskiego PZF.