Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Andrzej Czeszyński

Foto: Andrzej Czeszyński

Andrzej Czeszyński (✶w 10.07.1932 r. w Chodzieży, ✝28.01.2006 w Trzciance).

Do PZF wstąpił w 1962 r. zostając członkiem Koła Miejskiego w Trzciance, które wtedy należało do Oddziału PZF w Gorzowie Wlkp. Od 1963 do 1971 r. był sekretarzem Koła. W 1968 r. zorganizował Młodzieżowe Koło Filatelistyczne przy Szkole Podstawowej w Trzciance, którego był opiekunem do 1971 r. Od 1977 do 1982 r. był przewodniczącym Koła Miejskiego w Trzciance. Zorganizował kolejne Młodzieżowe Koło Filatelistyczne przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciane, którego był opiekunem do 1982 r. Po powrocie do Trzcianki w 1991 r. został ponownie prezesem Koła Miejskiego PZF przy Bibliotece Publicznej, które to stanowisko piastował do śmierci.

Był znanym wystawcą filatelistycznym, brał udział w IV Lubuskiej Wystawie Filatelistycznej w Gorzowie Wlkp. w 1964 r. Jego eksponat dotyczący kultury polskiej obejmował ponad 500 (!) kart wystawowych. Był organizatorem pokazów filatelistycznych w Trzciance (II w 1979 r., I w 1980 r.) oraz licznych mniejszych pokazów. W jubileuszowym roku 100-lecia ruchu filatelistycznego w Polsce oraz 40-lecia Koła PZF w Trzciance zorganizował Wystawę Znaczków Pocztowych „Trzcianka '93” (listopad 1993).

Opracował i zebrał kronikę „40 lat działalności PZF w Trzciance”, obejmującą historię czterech kół dorosłych i trzech młodzieżowych. Kronika ta została wydana drukiem w 1994 r. w nakładzie 70 egzemplarzy. W listopadzie 2000 r. był współorganizatorem pokazu z okazji 50-lecia PZF.

Za swą działalność został wyróżniony brązową, srebrną i złotą „Odznaką Honorową PZF” oraz odznaką „100-lecia Ruchu Filatelistycznego”. Posiadał odznakę „Zasłużony działacz kultury”, był odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” oraz tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).