Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Janusz Furmaniak

Foto: Janusz Furmaniak

Janusz Furmaniak (✶20.02.1932 w Jeziorkach koło Poznania, ✝28.12.2008 w Poznaniu). Całe życie zawodowe pracował w Polskich Kolejach Państwowych.

Do PZF wstąpił 2.05.1955 r. w Opolu. Po przeniesieniu się do Poznania w 1958 r. został członkiem Koła Poznań-Miasto i aktywnie działał w ówczesnym Oddziale PZF, a następnie w Okręgu. W latach 1971–1981 w Kole był zastępcą prezesa, a następnie od 1997 r. do 2001 r. sekretarzem. Od 1962 do 1967 r. był członkiem komisji rozdziału znaczków tzw. krajów demokracji ludowej przy Oddziale, następnie członkiem Komisji Wymiany Znaczków z Zagranicą. Przez wiele lat odpowiadał za gospodarkę gablotami drewnianymi i szybami w Oddziale. Od 1963 do 1973 r. prowadził z ramienia Oddziału stoisko PZF na MTP.

Brał udział w organizacji wszystkich najważniejszych wystaw filatelistycznych organizowanych w Poznaniu, w tym „Intermess II” (1961), „Tematica — Poznań '68”, ŚWF „Polska '73” i „Polska '93”, XV OWF „Poznań*nbsp;'87”. Ponadto organizował takie wystawy, jak „Poznań 1945–1965”, „Tysiąclecie Poznań '60”, „50-lecie Rewolucji Październikowej”, „XXV-lecie Wyzwolenia Poznania”, „Poznań-Hannover 1985”.

Współpracował także przy organizacji wszystkich lotów balonowych organizowanych w Poznaniu. Uczestnicy spotkań wymiennych pamiętają go jako dyżurującego przy katalogach. Zawsze uczynny, uśmiechnięty i serdeczny, zawsze gotowy do pomocy, powszechnie lubiany i ceniony, wyjątkowo skromny. Jako wieloletni działacz doskonale pamiętał najważniejsze wydarzenia w Okręgu i Kole Poznań-Miasto.

Od 1964 r. prowadził kronikę Koła Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego. Robił to bardzo dobrze — na wszystkich imprezach pojawiał się z aparatem fotograficznym i z namiętnością oraz wyjątkowym zaangażowaniem dokumentował naszą pracę.

Za swą działalność w PZF wyróżniony został srebrną (1964 r.) oraz złotą (1966 r.) „Odznaką Honorową PZF”, odznaką „Tysiąclecia Polski” (1966 r.), odznaką „50-lecia PZF” (2000 r.) oraz tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).