Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Jerzy Grabiak

Foto: Jerzy Grabiak

Jerzy Grabiak (✶1.07.1934 w Poznaniu). Wykształcenie wyższe pedagogiczne, ma wieloletni staż nauczycielski. Przed przejściem na emeryturę pracował w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu.

Do PZF wstąpił 5.01.1961 r., zostając członkiem Koła Poznań-Miasto. Od 1965 r. jest opiekunem wielu kół młodzieżowych. Pracuje także w zarządzie okręgu, od 1968 r. jest członkiem Komisji Młodzieżowej ZO, od 1993 r. jej przewodniczącym. Od 1993 r. jest członkiem ZO Wielkopolskiego PZF, od 1998 sekretarzem ZO.

Może poszczycić się szczególnymi osiągnięciami w pracy z młodzieżą. W latach 1965–1972 był opiekunem MKF przy Ogrodzie Jordanowskim nr 1 w Poznaniu, a jego członkowie w finałach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego (Maratonu) uzyskali następujące wyróżnienia: 1968 rok – 1 miejsce gr. młodsza; 1969 rok – 2 miejsce gr. młodsza, 2 miejsce gr. starsza. W 1972 r. był opiekunem reprezentacji Poznania na telewizyjnym konkursie filatelistycznym w Krakowie pt. „Orzeł na znaczku” – 1 miejsce. W latach 1966–1973 był także opiekunem MKF przy Szkole Podstawowej Specjalistycznej nr 4 w Poznaniu, a w latach 1972–1991 opiekunem MKF w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1993 r. opiekuje się MKF przy Zarządzie Okręgu. Jego wychowankowie w finałach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w 1996 r. zajęli 1. miejsce w grupie młodszej.

Pod jego kierunkiem młodzież opracowała wiele eksponatów filatelistycznych, w tym: „W kamieniu i brązie”, „Od Mieszka I do dnia dzisiejszego”, „Chroniąc nas – chronisz siebie”, „Pomniki polskie”, „Życie lasu”. Od lat jest organizatorem wszystkich konkursów okręgowych dla młodzieży. Bardzo aktywnie uczestniczył w organizowanej w latach 1986–1996 przez Komisję Młodzieżową ZO w Poznaniu masowej imprezie z okazji „Dnia Znaczka”, którą był ciągle żyjący we wspomnieniach „Lupik”. Pracował w magazynie podczas ŚWF „Polska '93”.

Jest autorem licznych opracowań materiałów szkoleniowych do Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów Filatelistycznych wydawanych przez Komisję Młodzieżową ZO Wielkopolskiego latach 1959–1999 r. oraz publikacji filatelistycznych. Za cykl artykułów „Ochrona środowiska na znakach pocztowych PRL” w kwartalniku „Młody Filatelista” 1978–1980 uzyskał II nagrodę za publikacje. Inne opracowania to: „Filatelistyka akceleratorem procesu rehabilitacji dziecka kalekiego” (Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Poznań 27–28.07.1979, ZG PZF Warszawa) i „ Filatelistyka jako forma indywidualizacji w pracy z uczniem w warunkach szpitalnych” (Seminarium – Bartoszyce, lipiec 1980 r., ZG PZF Warszawa).

Za swą pracę został wyróżniony m.in.: nagrodą w Wojewódzkim Konkursie Postępu Pedagogicznego w Poznaniu (1981), nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu za całokształt pracy w dziedzinie filatelistyki młodzieżowej (1975), nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu (1981) oraz nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1982). Posiada też odznaczenia: Odznaka Przyjaciela Dziecka (1972), Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (1973), Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego (1976), Złoty Krzyż Zasługi (1982), odznaka Honorowa Miasta Poznania (1985).

Za swą działalność filatelistyczną został wyróżniony odznakami honorowymi PZF: brązową (1970), srebrną (1974) i złotą (1978), odznaką „100-lecia Filatelistyki Polskiej” (1993), odznaką „50-lecia PZF” (2000), złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” (1993) oraz brązową (1992) i srebrną (1995) odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”. Otrzymał też tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).