Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Jerzy Gumny

Foto: Jerzy Gumny

Jerzy Gumny (ur.14.03.1935 r. w Poznaniu).

Do PZF wstąpił 5 maja 1968 roku, organizując Koło w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych Teletra. Został sekretarzem Koła, a od sierpnia tegoż roku prezesem. Prezesem był do końca roku 1999, to jest do momentu przejścia na emeryturę.

Kierując Kołem Teletra J. Gumny potrafił zainteresować filatelistyką szerokie grono pracowników. Było to jedno z pierwszych kół zakładowych, które w szczytowym momencie rozwoju liczyło ponad 350 członków. W 1989 roku Koło to zostało wyróżnione Złotą Odznaką Honorową PZF. Koło organizowało stałe pokazy filatelistyczne, cykliczne pogadanki w radiowęźle oraz spotkania filatelistów z Wielkopolski.

Od roku 2000 jest członkiem Koła Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego. Od 1973 roku jest członkiem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne, od 1993 roku skarbnikiem ZO. Był członkiem komitetów organizacyjnych m.in. XV OWF „Poznań '87”, ŚWF „Polska '93”, licznych wystaw krajowych i okręgowych.

Za swą działalność filatelistyczną został wyróżniony odznakami honorowymi PZF: brązową (1972), srebrną (1976) i złotą (1979), odznaką „100-lecia Filatelistyki Polskiej” (1993), odznaką „50-lecia PZF” (2000) i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” (1993). Otrzymał też tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).