Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Czesław Jankowski

Foto: Czesław Jankowski

Czesław Jankowski (✶19.06.1941 r. w Caen we Francji). Jest magistrem dziennikarstwa. Studia ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 1982 r.

Do PZF wstąpił w styczniu 1964 r., współorganizując Koło PZF przy Metalplast-LOB w Lesznie. Do dnia dzisiejszego jest członkiem tego Koła. Od powstania Koła pracuje w jego zarządzie, początkowo jako członek, następnie jako skarbnik. W 1976 r. został prezesem Koła, którym pozostaje do dzisiaj.

W latach 1972–1989 szeroko propagował filatelistykę w zakładzie pracy. Przez radiowęzeł zakładowy prowadził cykliczne pogadanki o filatelistyce, w gablocie filatelistycznej co miesiąc organizował małe pokazy. W latach 1981–1988 był organizatorem comiesięcznych spotkań wymiennych filatelistów z Leszna i okolic.

W latach 1977–2002 był członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Wielkopolskiego PZF, a w latach 1998–2002 jej prezesem. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa ZO Wielkopolskiego PZF.

Ściśle współpracuje z Kołem Miejskim w Lesznie, biorąc czynny udział w organizacji wystaw i pokazów filatelistycznych, m.in. KWF „450 lat Leszna” (1997) i wystawy z okazji 50-lecia Koła PZF w Lesznie (2002). W ramach współpracy miast partnerskich, Leszna i Suhl, wspólnie z kolegami z Koła Miejskiego nawiązał kontakty z filatelistami niemieckimi w Turyngii, zwłaszcza z kołami w Suhl i Zella-Mehlis. Jako reprezentant filatelistów Leszna wspólnie z innymi kolegami brał udział w otwarciu wystaw krajowych w Suhl w 1995, 1998 i 2002 r.

Opublikował na łamach czasopisma „Tenis” kilka artykułów związanych z tenisem na znakach pocztowych, który to temat zbiera.

Za swą działalność filatelistyczną został wyróżniony odznakami honorowymi PZF: brązową (1975), srebrną (1979) i złotą (1984), a także odznaką „50-lecia Polskiego Związku Filatelistów” (2000). Został też uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).