Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Maciej Kandulski

Foto: Maciej Kandulski

Maciej Kandulski (✶24.02.1957 r. w Poznaniu). Jest mate­ma­ty­kiem, absolwentem UAM w Poznaniu (studia ukończył w 1980 roku) i profesorem tej uczelni. Za młodu był kształcony w podstawowej szkole muzycznej jako muzyk-skrzypek, w nadziei zrobienia kariery ar­ty­sty­cznej. Tej nadziei, niestety, nie spełnił, czym przerwał trwającą w li­nii męskiej w rodzinie od końca XIX wieku tradycję najpierw amatorskiego a potem zawodowego uprawiania muzyki. Tradycję jedn­ak kontynuują jego syn i synowa.

Jest członkiem Polskiego Związku Filatelistów od 2011 roku. W latach 2013–2021 był prezesem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF. Od roku 2021 pełni funkcję przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej PZF. Był przewodniczącym Komitetów Organizacyjnych XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2018” oraz Specjalistycznej Wirtualnej Wystawy Filatelistycznej „Poznań 2021”. W latach 2022–2023 uczestniczył w organizowanym przez Zarząd Główny PZF Studium Filatelistyki. Jest autorem artykułów umieszczanych w czasopismach filatelistycznych.

Jego zainteresowania dotyczą filatelistyki tematycznej w zakresie muzyki. Posiada kolekcję obiektów filatelistycznych związanych z kompozytorem Ryszardem Wagnerem i je­go operą „Pierścień Nibelunga”. Jest także instruktorem żeglarstwa oraz praktykującym nurkiem MSD.

W 2021 roku został odznaczony złotą „Odznaką Honorową PZF”. Tytuł Zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF przyznało mu Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Okręgu 19 czerwca tego samego roku.