Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Antoni Karwacki

Foto: A. Karwacki

Antoni Karwacki (✶9.05.1932 w Ostrowie Wlkp.). Ekonomista, prawnik. Wieloletni dyrektor Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1964 w Kole Poznań-Miasto. Od 1987 członek Koła PZF przy DOPiT. Wiceprezes Okręgu Poznańskiego PZF (1993–1998). Reprezentował Okręg, jako delegat na trzech Walnych Zjazdach PZF (XIV–XVI).

Współorganizator wielu wystaw na terenie Wielkopolski, a przede wszystkim XV OWF „Poznań '87”. Zastępca przewodniczącego Komitetu Wykonawczego ŚWF „Polska '93” w Poznaniu. Jako wystawca zdobył wiele medali wysokiej rangi za swój eksponat „Hokej na trawie”.

Badacz historii poczty w regionie wielkopolskim. Inicjator m.in. jubileuszu 125-lecia budynku poczty w Ostrowie Wlkp. obchodzonego w październiku 2011. Inicjator i przewodniczący zespołu autorskiego dwutomowego opracowania „Zarys historii poczty” i „100 lat telefonów w Poznańskim Okręgu Poczty i Telekomunikacji” (1985). Współautor i redaktor monografii „Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce” (1993) wydanej z okazji ŚWF „Polska '93”. Autor książki „Pocztowy i filatelistyczny wizerunek sportu. Hokej na trawie” (2003), za opracowanie której oraz inne publikacje poświęcone popularyzacji tematyki sportowej w filatelistyce, został wyróżniony Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (2003).

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej w Polskim Związku Filatelistów oraz w sporcie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1993), odznaką „100 lat filatelistyki polskiej”, godnością „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2006), złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz wieloma innymi odznaczeniami regionalnymi i resortowymi.