Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Antoni Karwacki

Foto: Antoni Karwacki

Antoni Karwacki (✶9.05.1932 w Ostrowie Wlkp., ✝24.10.2021 w Poznaniu). Ekonomista i prawnik. Wieloletni dyrektor Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1964 r. w Kole Poznań-Miasto. Od 1987 r. był członkiem Koła PZF przy DOPiT. Był wiceprezesem Okręgu Wielkopolskiego PZF (1993–1998), jako delegat reprezentował Okręgna trzech Walnych Zjazdach PZF (XIV–XVI).

Był współorganizatorem wielu wystaw filatelistycznych na terenie Wielkopolski, a przede wszystkim XV OWF „POZNAŃ '87”. Był również zastępcą przewodniczącego Komitetu Wykonawczego ŚWF „POLSKA '93” w Poznaniu. Jako wystawca zdobył wiele medali za swój eksponat „Hokej na trawie”.

Był uznanym badaczem historii poczty w regionie wielkopolskim. M.in. zainicjował obchody jubileuszu 125-lecia budynku poczty w Ostrowie Wlkp. obchodzonego w październiku 2011 r. Z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem powstało dwutomowe opracowanie „Zarys historii poczty” i „100 lat telefonów w Poznańskim Okręgu Poczty i Telekomunikacji” (1985 r.).

Antoni Karwacki był inicjatorem opracowania, współautorem i redaktorem monografii „Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce” (1993 r.) wydanej z okazji ŚWF „POLSKA '93”. Był również autorem książki „Pocztowy i filatelistyczny wizerunek sportu. Hokej na trawie” (2003 r.), za opracowanie której oraz inne publikacje poświęcone popularyzacji tematyki sportowej w filatelistyce, został wyróżniony Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (2003 r.).

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej w Polskim Związku Filatelistów oraz w sporcie odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1993 r.), odznaką „100 lat filatelistyki polskiej”, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” oraz wieloma innymi odznaczeniami regionalnymi i resortowymi. Został obdarzony godnością „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2006 r.). Był Laureatem Honorowej Nagrody Złotego Hipolita jako „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” (2016 r.).

Antoni Karwacki pochowany został 2 listopada 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu.