Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Stanisław Krzymiński

Foto: Stanisław Krzymiński

Stanisław Krzymiński (✶1908, ✝20.05.1997 w Poznaniu) był członkiem PZF od 1 stycznia 1962 roku. Od tego momentu do chwili śmierci był skarbnikiem koła przy Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu, ostatnio przy Dyrekcji Okręgu Poczty. Był niezwykle lubiany przez wszystkich, cechowała go pełna poświęcenia praca dla Związku.

Był odznaczony srebrną i złotą „Odznaką Honorową PZF”. 27 listopada 1993 roku otrzymał tytuł Zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF.