Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Kazimiera Kustra

Foto: Kazimiera Kustra

Kazimiera Kustra (✶26.01.1936 w Swarzędzu, ✝18.08.2007 w Poznaniu). Lata dzieciństwa spędziła we Francji, po wojnie powróciła do rodzinnego miasta. Z zawodu ekonomista.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpiła 27 stycznia 1966 roku. Była członkiem bardzo znanego w owym czasie koła PZF „Mostostal„ w Poznaniu. W 1977 roku została sekretarzem tego Koła, a od 1978 roku do chwili śmierci jego Prezesem. Przez lata pracowała w Zarządzie Okręgu Wielkopolskiego PZF. Była członkiem Komisji Wystaw (od 1977 roku). W latach 1977–1978 była sekretarzem Zarządu Okręgu. W latach 1989–1998 była członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, od roku 2001 przewodniczącą Okręgowego Sądu Koleżeńskiego. Przez lata prowadziła w Okręgu bibliotekę.

K. Kustra była organizatorką i współorganizatorką wielu wystaw filatelistycznych. Bardzo często organizowała także środowiskowe spotkania filatelistów, szczególnie z okazji „Dnia Znaczka” oraz „Spotkania Wigilijne”. Z dużym pietyzmem dbała o pamięć koleżanek i kolegów.

Była zaangażowanym wystawcą, prezentując na wielu wystawach swe eksponaty: „Mapy” oraz „Śladami polskich żeglarzy samotników„.

Za wieloletnią i ofiarną działalność filatelistyczną otrzymała: brązową (1971), srebrną (1977) i złotą (1979) odznakę honorową PZF. W roku 1985 została odznaczona „Odznaką honorową miasta Poznania„. Była wyróżniona srebrną (1979) oraz złotą (1993) odznaką „Zasłużonego Pracownika Łączności„ i medalem 100-lecia Filatelistyki Polskiej. W roku 2000 wyróżniona została odznaką 50-lecia PZF. Decyzją Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF w 1993 roku otrzymała tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.