Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Eugeniusz Mischke

Eugeniusz Mischke (✶20.12.1930 r. w Gostyniu, ✝7.11.2003 w Gostyniu). Z zawodu był elektrykiem.

Do PZF wstąpił 2 maja 1957 roku. Był współzałożycielem Koła PZF w Gostyniu. Od 1962 roku do śmierci pełnił w Zarządzie Koła funkcję skarbnika, z jedynie dwuletnią przerwą w latach 1971–1973, spowodowaną długotrwałym leczeniem po wypadku samochodowym. Jako skarbnik osobiście zaopatrywał członków Koła w abonament filatelistyczny.

Wystawiał swe eksponaty na wystawach różnej kategorii. W 1960 roku za zbiór „Finlandia” otrzymał brązowy medal na KWF w Poznaniu, w 1972 roku wystawiał na Okr.WF „500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika” w Lesznie, a w roku 2000 na zorganizowanej z okazji 50-lecia PZF Okr.WF „Gostyń 2000”. Swe zbiory wystawiał także na pokazach organizowanych przez Koło Gostyń w latach: 1970 – „Zdobywanie Kosmosu”, 1973 – „Nauka, kultura, technika” oraz 1982 – „25 Lat Koła Gostyń”. W 1997 roku na pokazie zorganizowanym z okazji 40-lecia Koła wystawiał zbiór „Finlandia”, a w 1999 na pokazie „20 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II oraz 80 rocznica odzyskania niepodległości” zbiór „Polska 1919–1939”.

E. Mischke każdorazowo brał czynny udział w pracach przygotowawczych i organizacyjnych wszystkich imprez filatelistycznych organizowanych w Gostyniu. W 1993 roku otrzymał dyplom za pomoc w organizacji ŚWF „Polska '93” w Poznaniu. W komitetach organizacyjnych: pokazu w 1999 roku oraz wystawy „Gostyń 2000”pełnił funkcję skarbnika, będąc jednocześnie wystawcą. Brał czynny udział w przygotowywaniu i prowadzeniu stoisk filatelistycznych organizowanych przy okazji stosowania okolicznościowych kasowników.

Za swą działalność filatelistyczną otrzymał honorowe odznaki PZF brązową (1972), srebrną (1975) i złotą (1980). Został też wyróżniony odznaką „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” (1967) oraz otrzymał tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).