Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Jan Olejniczak

Foto: Jan Olejniczak

Jan Olejniczak (✶23.10.1920 r. w Inowocławiu, ✝29.11.1994 r. w Poznaniu). Znany i ceniony grafik, projektant ponad 500 datowników okolicznościowych, autor opracowań graficznych licznych wystaw filatelistycznych, długoletni i zasłużony członek Okręgu Wielkopolskiego PZF.

Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Poznaniu, które przerwał wybuch II wojny światowej. W czasie wojny pracował jako robotnik rolny, następnie w pracowni malarskiej oraz w urzędzie kultury rolnej w Inowrocławiu. Od 1943 r. do zakończenia wojny pracował jako robotnik fizyczny w Poznaniu, w fabryce DWM — obecnie H. Cegielski.

Wydział Grafiki — ze specjalizacją grafika użytkowa — Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (PWSSP) ukończył w 1947 r. Dyplom studiów pedagogicznych otrzymał w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1958 r. W 1947 r. podjął pracę na Wydziale Grafiki PWSSP w Poznaniu, gdzie zorganizował pracownię litografii. Ze studentami prowadził zajęcia z litografii oraz grafiki użytkowej. W 1951 r., w związku z likwidacją Wydziału Grafiki PWSSP w Poznaniu skierowany został do pracy pedagogicznej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych (PLSP) w Poznaniu, gdzie pracował do chwili przejścia na emeryturę w 1980 r.

W 1972 roku otrzymał tytuł profesora. Był bardzo zaangażowany w pracy pedagogicznej, spod jego ręki wyszło wielu uzdolnionych i uznanych już artystów plastyków. Był autorem i współautorem szeregu programów nauczania różnych przedmiotów artystycznych realizowanych w liceach plastycznych całego kraju. Niezależnie od wytężonej pracy pedagogicznej brał czynny udział w życiu artystycznym.

Od 1949 r. był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, w którym pełnił szereg funkcji, łącznie z przewodniczeniem Sądowi Koleżeńskiemu ZPAP w Poznaniu. Jego bogate doświadczenie wykorzystywano w różnorodnych komisjach rzeczoznawców i komisjach artystycznych (Targi Krajowe w Poznaniu 1958–1968, Pracownia Sztuk Plastycznych 1958–1983, Komisja Artystyczna Wydawnictw Art. Graf. 1963–1969 oraz KAW 1973–1989).

Za swą wieloletnią pracę prof. Jan Olejniczak otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień, w tym: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1980), odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” (1976), „Honorową Odznakę Miasta Poznania” (1967), odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” (1975), „Złotą Odznakę Honorową PZF” (1971), Złotą Odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności” (1979). Był laureatem nagród I stopnia Ministra Oświaty i Wychowania „za wybitne osiągnięcia pedagogiczne w szkolnictwie artystycznym” (1973, 1980). Jest także laureatem „Nagrody Miasta Poznania” w dziedzinie kultury i sztuki w roku 1986.

Jan Olejniczak był autorem i współautorem projektów i wykonania opraw plastycznych wielu imprez, w tym na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu (1948) oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich i Targów Krajowych (1958–1968). Śmiałe koncepcje twórcze, oryginalność i rozmach jego prac zawsze wzbudzały za interesowanie zwiedzających.

Jako autor miał szereg sukcesów w projektowaniu plakatów i ekslibrisów, a niespotykany kunszt osiągnął w opracowywaniu znaków graficznych. Szczególne uznanie zdobyły Jego bardzo komunikatywne i znane znaki jak Targów Krajowych w Poznaniu (1958), Fabryki Wagonów (1960), Swarzędzkiej Fabryki Mebli (1960), Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Przemysław” (1975), MTP (1983), Targów „POLEKO” (1985) oraz „BUDMA” (1991).

Od 1945 roku prof. Jan Olejniczak brał udział w indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą. Za swe prace w ogólnopolskich i lokalnych konkursach uzyskał 18 nagród (głównie plakaty).

Prof. Jan Olejniczak szczególną sympatię obdarzał datowniki okolicznościowe i imprezy filatelistyczne. Opracował ponad 500 datowników okolicznościowych, głównie stosowanych w Dyrekcji Poznańskiej. Prace Jego są jedyne w swoim rodzaju. Zawsze niezwykle starannie wykonane, w mistrzowski sposób nawiązywały do okoliczności wydania. Są one ozdobą wielu eksponatów filatelistycznych i to nie tylko w kraju. Jego przygotowywania do opracowywania projektów mogą służyć za wzór dla innych — zawsze obłożony fachową literaturą, odwiedzający biblioteki i archiwa aby natrafić na coś oryginalnego i aby jak najwierniej przedstawić temat. Prace z tego zakresu były eksponowane na wielu indywidualnych wystawach jako wystawy projektów pocztowych datowników okolicznościowych, w tym:

  • Galeria ZPAP „ART” w Poznaniu (1981), – Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu (1984),
  • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (1991),
  • Światowa Wystawa Filatelistyczna „Polska ‘93” w Poznaniu (1993 – dział „Wystawy specjalne”).

Brał także udział w „III Wystawie projektów znaków pocztowych” w Muzeum we Wrocławiu (1984).

Prof. Jan Olejniczak był ściśle związany z ruchem filatelistycznym (członkiem PZF został 27 kwietnia 1959 r.), z organizacją imprez wystawienniczych i z wydawnictwami. Jest on autorem projektów i wykonania opraw plastycznych, w większości przypadków samodzielnym, następujących wystaw, które odbyły się w Poznaniu:

  • MWF „Intermess II” – Poznań 1961, także autor logo, członek Komitetu Wykonawczego,
  • MWF „Tematica – Poznań 68” – 1968, także autor logo, członek Komitetu Organizacyjnego,
  • ŚWF „Polska 73” w Poznaniu, też członek Komitetu Organizacyjnego,
  • Bilateralna Wystawa Filatelistyczna „Polska – RFN”, Poznań 1985, współorganizator,
  • XV OWF „Poznań 87”, także autor logo, członek Komitetu Organizacyjnego,
  • ŚWF „Polska ‘93” w Poznaniu.

Zmarły był także autorem znaków graficznych wielu innych wystaw, w tym KWF „Lotnictwo – Poznań 78” oraz „IX Kongresu Światowej Federacji Stowarzyszeń Świętego Gabriela Archanioła” w Poznaniu, w 1992 roku. Do swego bogatego dorobku zaliczał także projekty wielu katalogów, biuletynów informacyjnych zaproszeń, a także kopert. Był członkiem komitetów redakcyjnych „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych” oraz „Filatelisty – Tematyka” mutacji D – Nauka, Kultura, Sztuka.