Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Ryszard Otworowski

Ryszard Otworowski. Prezes Koła PZF w Gnieźnie i członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego (2002).

Za działalność filatelistyczną został wyróżniony złotą „Odznaką Honorową PZF” (1977) i tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).