Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Waldemar Pawlak

Foto: Waldemar Pawlak

Waldemar Pawlak (✶28.09.1949 r. w Turku; ✝6.09.2020 r. w Tur­ku). Był absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poz­na­niu, magistrem matematyki. Od 1968 r. pracował jako nauczyciel w wie­lu szkołach Wielkopolski, od 1989 r. w Turku. Od 1991 r. był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w tej miejscowości. Był znanym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i prezesem Zarządu Po­wia­towego TPD w Turku.

Nieoceniony i wzorowy wychowawca młodzieży, wybitny pedagog, opiekun wielu młodzieżowych kół filatelistycznych. Wszędzie, gdzie pracował, organizował młodzieżowe (szkolne) koła filatelistów. W latach 1977−1982 prowadził MKF w Szkole Podstawowej w Łu­biance, w latach 1982−1989 w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym. W 1989 r. przeniósł się do Turku, od tego czasu prowadził MKF w Państwowym Domu Dziecka i Szkole Podstawowej nr 3. Od 1994 r. prowadził także koło młodzieżowe w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy parafii św. Barbary w Turku. Od 1989 r. był członkiem Koła PZF w tym mieście.

Wychowankowie W. Pawlaka poszczycić się mogą wieloma osiągnięciami fila­teli­stycz­nymi. Brali udział w konkursach fila­teli­stycz­nych, projektowali znaczki, zwiedzali wystawy. Corocznie uczestniczyli w Ogólno­polskich Młodzie­żowych Konkursach Fila­teli­stycz­nych, pomagali w organizowaniu pokazów fila­teli­stycz­nych. W. Pawlaka uwielbiała młodzież, nie tylko fila­teli­stycz­na. Był kawalerem „Orderu Uśmiechu”, przyznanego mu w 2000 r. W tym­że roku otrzymał medal dra Henryka Jordana, a rok wcześniej medal „Komisji Edukacji Narodowej”.

Za swą wybitną działalność wśród młodzieży otrzymał następujące wyróżnienia PZF: brązową (1979), srebrną (1983) oraz złotą (1988) „Odznakę Honorową PZF”, a także odznakę „50−lecia PZF” (2000). Uhonorowano go też godnością „Zasłużony dla Okręgu Wielkopol­skiego PZF” (2002).