Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Waldemar Pawlak

Foto: W. Pawlak

Waldemar Pawlak (✶28.09.1949 r. w Turku). Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magistrem matematyki. Od 1968 r. pracuje jako nauczyciel w wielu szkołach Wielkopolski, od 1989 r. w Turku. Od 1991 r. jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w tej miejscowości. Jest znanym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, obecnie prezesem Zarządu Powiatowego TPD w Turku.

Nieoceniony i wzorowy wychowawca młodzieży, wybitny pedagog, opiekun wielu młodzieżowych kół filatelistycznych. Wszędzie, gdzie pracuje, organizuje młodzieżowe (szkolne) koła filatelistów. W latach 1977−1982 prowadził MKF w Szkole Podstawowej w Łubiance, w latach 1982−1989 w Szkole Podstawowej w Ponętowie Górnym. W 1989 r. przenosi się do Turku, od tego czasu prowadzi MKF w Państwowym Domu Dziecka i Szkole Podstawowej nr 3. Od 1994 r. prowadzi także koło młodzieżowe w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Parafii św. Barbary w Turku. Od 1989 r. jest członkiem Koła PZF w tym mieście.

Wychowankowie W. Pawlaka poszczycić się mogą wieloma osiągnięciami filatelistycznymi. Biorą udział w konkursach filatelistycznych, projektują znaczki, zwiedzają wystawy. Jego wychowankowie corocznie uczestniczą w Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursach Filatelistycznych, pomagają w organizowaniu pokazów filatelistycznych. Uwielbia go młodzież, nie tylko filatelistyczna. Jest kawalerem „Orderu Uśmiechu”, przyznanego mu w 2000 r. W tymże roku otrzymał medal dra Henryka Jordana, a rok wcześniej medal „Komisji Edukacji Narodowej”.

Za swą wybitną działalność wśród młodzieży otrzymał następujące wyróżnienia PZF: brązową (1979), srebrną (1983) oraz złotą (1988) „Odznakę Honorową PZF”, a także odznakę „50−lecia PZF” (2000). Uhonorowano go też godnością „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).