Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Tadeusz Posikata

Foto: Tadeusz Posikata

Tadeusz Posikata (✶20.02.1945 r. w Tarnawatce, woj. lubelskie). Stan cywilny: żonaty, żona Genowefa. Ojciec trójki synów: Jarosława, Grzegorza i Daniela.

Do PZF wstąpił 13 lutego 1977 roku do Koła PZF JW-1606, a od 10 października 1981 roku w Kole PZF w Lesznie.

Od 1983 roku jest skarbnikiem Koła PZF w Lesznie, a ponadto prowadzi sekretariat Koła, biorąc na siebie prowadzenie całej dokumentacji. W 2021 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF otrzymał godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.

Wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany za pracę zawodową i działalność społeczną, m.in.:

  • brązowym, srebrnym i złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”,
  • brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi,
  • brązowym, srebrnym i złotym medalem „Za Obronność”,
  • konorową odznaką „Za zasługi dla pożarnictwa”,
  • brązową, srebrną i złotą „Honorową Odznaką PZF”,
  • odznakami honorowymi: „100 lat Filatelistyki Polskiej” oraz „50-lecia PZF” i „60-lecia PZF”.

Współorganizator licznych wystaw i pokazów filatelistycznych. Aktywnie uczestniczy w pracach przy projektowaniu datowników okolicznościowych, kart i kopert pocztowych oraz znaczków pocztowych (MójZnaczek) związanych z historią miasta Leszna oraz odbywającymi się ważnymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi w regionie.

Czynnie uczestniczy w organizacji poczt specjalnych, balonowych i szybowcowych, organizowanych przez Koło PZF w Lesznie. Ma znaczący udział w organizacji przewozu poczty balonem z okazji XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Poznaniu.

Autor zbioru pt. „Historia mistrzostw świata w piłce nożnej”. Zbiór był prezentowany na pokazach filatelistycznych organizowanych przez Koło PZF z okazji odbywających się w Lesznie Mistrzostw Świata w szybownictwie oraz Mistrzostw Europy w balonach na ogrzane powietrze.