Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Bronisława Przybyłowicz

Bronisława Przybyłowicz. Dyrektor Rejonowego Urzędu Poczty w Poznaniu, później dyrektor Oddziału Rejonowego Centrum Usług Pocztowych w Poznaniu. Sponsor m.in. „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych” i „Informatora Św. Gabriel”.

Wyróżniona tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2006).