Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Stefan Skrzypek

Foto: Stefan Skrzypek

Stefan Skrzypek (✶11.08.1940 w Rawiczu). Magister pedagogiki kulturalno-oświatowej, długoletni dyrektor Domu Kultury w Rawiczu.

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1954 w Poznaniu. Od 1957 członek Koła PZF w Rawiczu. Członek (1959–1963), sekretarz (1963–1966), wiceprezes (1966–1971) i prezes Zarządu Koła (od 1971). Organizator i przewodniczący Koła Filumenistów (1961–1975).

Inicjator i organizator wielu wystaw i pokazów, m.in. KWF „70 rocznica odzyskania niepodległości” (1988) i KWF „Pamięci Papieża Jana Pawła II” (2006), wystawy „Papież Jan Paweł II na znaczkach pocztowych” w Zakładzie Karnym w Rawiczu (2004). Opracował eksponat „Adam Mickiewicz” (1963), który ofiarował na stałą ekspozycję do Izby Pamięci Adama Mickiewicza w Konarzewie, gdzie poeta przebywał w 1831 roku. Jako wystawca uzyskał liczne wyróżnienia za eksponat „100-lecie pierwszego polskiego znaczka pocztowego” i eksponaty poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II. Liczne sukcesy medalowe odnosili również na wystawach jego wychowankowie, uczestnicy kół młodzieżowych.

Pomysłodawca i autor wielu datowników okolicznościowych, kartek beznominałowych, kopert i karnetów pamiątkowych. Inicjator i współorganizator poczt lotniowych (1999). Bibliofil i miłośnik ekslibrisów. Autor publikacji „Szkic do monografii Koła z okazji 10-lecia Koła PZF w Rawiczu” (1965) i „Znaki pocztowe Rawicza od 1955” (2006). Współpracował z E. Karzełkiem, O. Matyjewiczem-Maciejewiczem i P. Niewczasem przy opracowywaniu publikacji związanych z Janem Pawłem II.

Za działalność filatelistyczną wyróżniony Złotą Odznaką Honorową PZF, złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2006), medalami 30- i 35-lecia PZF, odznakami „100 lat filatelistyki polskiej” i 50-lecia PZF, tytułem „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002). Forum rawickich filatelistów nadało mu nieformalny tytuł „Honorowy Prezes Rawickich Filatelistów” (2000). Za działalność zawodową i społeczną odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami „Zasłużony Działacz Kultury”, „Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” i „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” oraz wieloma innymi odznakami, medalami i nagrodami regionalnymi.