Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Tadeusz Stańczyk

Foto: Tadeusz Stańczyk

Tadeusz Stańczyk (✶02.09.1947 r. w Poznaniu) ukończył studia na Politechnice Poznańskiej, jest mgr. inż. z zakresu instalacji sanitarnych. Ukończył również Studium Podyplomowe ds. Eksportu Budownictwa. Długoletni pracownik przedsiębiorstwa INSTAL w Poznaniu — pełnił wielokrotnie funkcje kierownicze na budowach, był szefem produkcji i kierownikiem kontroli jakości. Był Specjalistą i Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. należącą do międzynarodowego koncernu TÜV SÜD AG — audytor wiodący Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z normą ISO 9001.

Członek Polskiego Związku Filatelistów od 15 grudnia 1980 r. Przez kilkanaście lat był członkiem Komisji Tematycznej Zarządu Okręgu oraz Sądu Koleżeńskiego Okręgu. Pracował przy organizacji wielu wystaw w Poznaniu, między innymi XV OWF POZNAŃ '87, wystawy Bilateralnej Poznań-Hanower (1994). Bardzo aktywny członek Klubu „Święty Gabriel” od momentu jego reaktywacji w 1981 r. Jako wystawca prezentował eksponaty regionalne i historii poczty dotyczące Poznania, między innymi uzyskał złoty medal na XVII OWF WARSZAWA '95 za eksponat „Poznań — Zarys historii poczty 1815–1921”. Obecnie ciągle rozbudowuje zbiór tematyczny „Karol Wojtyła — droga do Watykanu”. Był on wielokrotnie pokazywany na pokazach w domach/ośrodkach kultury, szkołach, czy też w salach parafialnych.