Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Włodzimierz Stawecki

Foto: Włodzimierz Stawecki

Włodzimierz Stawecki (✶25.06.1950 w Świdnicy, ✝7.11.2020 w Poznaniu). Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu (1968 r.), Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) ukończonej w 1973 r.z tytułem magistra ekonomii w zakresie ekonomiki przemysłu. W 2010 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej(obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu). Był profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu(obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”).

Pracę zawodową rozpoczął w 1973 r. jako stypendysta WZGS Leszno w Zakładzie Gospodarczym w Gostyniu. W latach 1975–1979 pracował na stanowiskach kierowniczych w przemyśle armaturowym w Swarzędzu i Lipianach. Od 1979 r. pracę zawodową kontynuował na stanowiskach kierowniczych w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”. Najpierw w roli głównego specjalisty ds. pracowniczych (do roku 1991), następnie zastępcy dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych i głównego księgowego. W latach 1996–2017 r. był dyrektorem Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu.

Był autorem i współautorem kilkudziesięciu monografii oraz artykułów naukowych, a także współtwórcą kilkudziesięciu zgłoszonych i uzyskanych patentów. Podejmował inicjatywy, sprawował bezpośredni nadzór merytoryczny i formalny w zakresie realizacji w Instytucie „TABOR” kilkudziesięciu projektów celowych, badawczych, rozwojowych oraz międzynarodowych. Uczestniczył w kilkudziesięciu konferencjach krajowych i zagranicznych, wygłaszając na wielu referaty. Współpracował naukowo przede wszystkim z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

Włodzimierz Stawecki był członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń, w tym Polskiego Związku Filatelistów. Współpracował w Radą Główną Instytutów Badawczych oraz jednostkami centralnymi, w tym ówczesnymi: Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jego głównymi zainteresowaniami były: historia, fotografia, filatelistyka, turystyka oraz muzyka.