Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Andrzej Świdurski

Foto: Andrzej Świdurski

Andrzej Świdurski (✶14 września 1950 r. w Gostyniu). Z zawodu jest drukarzem (składacz ręczny i mistrz wyrobu pieczęci gumowych).

W 1987 r. wstąpił do Koła PZF przy Rejonie Dróg Publicznych w Gostyniu, a od 1995 r. jest członkiem Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu.

Pracę z młodzieżą rozpoczął w 1996 r. zakładając Młodzieżowe Koło Filatelistyczne przy Kole Miejskim. Pierwsze spotkania koła młodzieżowego odbywały się na terenie poczty w Gostyniu. W roku 2008 przeprowadził się do Borku Wielkopolskiego, w którym założył MKF przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Potrafi nawiązywać kontakty z młodzieżą. Jego wychowankowie brali udział w wystawach na poziomie krajowym (Marek Kwaśniewski — eksponat „Ku gwiazdom”) oraz światowym (Szymon Krawiec — eksponat „Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939–1945”). Uczestnicy kół młodzieżowych brali również udział w finałach Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów Filatelistycznych.

Od roku 2016 jest członkiem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF, w którym zajmuje się filatelistyką młodzieżową. Przez cały okres przynależności do Koła w Gostyniu aktywnie współpracuje w organizacji wystaw krajowych, regionalnych oraz różnorodnych pokazów filatelistycznych.

Za działalność na rzecz dzieci i młodzieży Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 2016 r. nadało mu tytuł „Przyjaciela Dziecka”. Za działalność filatelistyczną wyróżniony został:

  • brązową (1996 r.), srebrną (2000 r.) oraz złotą (2004 r.) Odznaką Honorową PZF,
  • brązową odznaką ,,Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2010 r.),
  • Odznaką 50-lecia PZF (2000 r.).

19 czerwca 2021 r. Walne Zebranie Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF nadało mu godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.