Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Jan Urbanek

Foto: Jan Urbanek

Jan Urbanek (✶11.06.1934 w Poznaniu, ✝31.01.2021 w Poznaniu). Mgr inż. mech. Absolwent Politechniki Poznańskiej (1964) i Studium Podyplomowego na Politechnice Warszawskiej.

Członek Polskiego Związku Filatelistów od 1967 roku. Przez wszystkie lata był członkiem Koła PZF Poznań-Miasto im. Jana Witkowskiego. W latach 1968–2006 był członkiem zarządu, sekretarzem, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Koła.

Był członkiem komitetów organizacyjnych wielu wystaw i pokazów filatelistycznych organizowanych przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF. Był inicjatorem i organizatorem ogólnopolskich spotkań wymiennych w Klubie „Na Skarpie”, które odbywają się od roku 2000.

Jako filatelista w sposób szczególny zainteresowany był historią poczty Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem stempli pruskich oraz okresu Powstania Wielkopolskiego. Opracował zbiory o pruskich stemplach prowizorycznych okresu przedznaczkowego z terenu dzisiejszej Polski, adnotacjach i stemplach kontroli sanitarnej okresu epidemii cholery z roku 1831 oraz o znakach pocztowych i telegraficznych stosowanych w poznańskich urzędach pocztowych do roku 1920. Za eksponat jednoekranowy „Adnotacje i stemple kontroli sanitarnej okresu epidemii cholery w 1831 roku” uzyskał medal złoty (KWF Ostrzeszów 750, rok 2010) oraz pozłacany (XXII OWF Poznan 2018).

W roku 1990 ukończył I Studium Filatelistyki PZF. Od roku 1994 był rzeczoznawcą PZF w zakresie wyceny walorów filatelistycznych. Od roku 1999 Jan Urbanek był ekspertem PZF w zakresie polskie całości pocztowe okresu przedznaczkowego oraz ostemplowania pocztowe i cenzury stosowane do 1919 roku na terenach pruskich leżących w dzisiejszych granicach Polski, poczty polowe i cenzury powstania wielkopolskiego z 1919 roku. Od roku 2011 był kandydatem, a od 2013 członkiem Polskiej Akademii Filatelistyki.

Autor artykułów z zakresu swojej specjalizacji w takich czasopismach jak: „Filatelista”, „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”, „Filatelista Polski”, „Przegląd Filatelistyczny”, czy też „Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne”. Ukoronowaniem jego wieloletnich badań było opracowanie szerokiej monografii „Rozwój sieci i usług pocztowych oraz telegraficznych do roku 1920 w Poznaniu. Katalog znaków pocztowych i telegraficznych stosowanych w poznańskich urzędach pocztowych” (Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2018). Dzieło to po raz pierwszy zaprezentował w czasie trwania XXII OWF POZNAŃ 2018.

Za działalność filatelistyczną otrzymał Brązową (1971 r.), Srebrną (1975) oraz Złotą (1979 r.) Odznakę Honorową PZF, brązową odznakę „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1993 r.), oraz złotą odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności” (1993 r.). W roku 2006 obdarzony został godnością „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.