Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Jan Urbanek

Foto: J. Urbanek

Jan Urbanek (ur. 11.06.1934 w Poznaniu). Mgr inż. mech. Absolwent Politechniki Poznańskiej (1964) i Studium Podyplomowego na Politechnice Warszawskiej.

Członek Polskiego Związku Filatelistów od 1967 Koło Poznań-Miasto. Członek Zarządu, sekretarz, wiceprzewodniczący i przewodniczącego Koła (1968–2006).

Członek komitetów organizacyjnych wielu wystaw i pokazów filatelistycznych organizowanych przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF. Inicjator i organizator ogólnopolskich spotkań wymiennych w Klubie „Na Skarpie” (2000).

Autor eksponatów wystawowych: „Pruskie stemple prowizoryczne okresu przedznaczkowego stosowane przez poczty pruskie na terenach w granicach dzisiejszej Polski”, „Adnotacje i stemple kontroli sanitarnej okresu epidemii cholery z 1831 roku stosowane przez poczty pruskie na terenach w granicach dzisiejszej Polski” i „Poznań — rozwój znaku pocztowego, sieci i usług pocztowych oraz telegraficznych do roku 1919” (dwa ostatnie eksponowane też były w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu).

Absolwent I Studium Filatelistyki PZF (1990). Rzeczoznawca PZF w zakresie wyceny walorów filatelistycznych (1994). Ekspert PZF (1999) w zakresie: polskie całości pocztowe okresu przedznaczkowego oraz ostemplowania pocztowe i cenzury stosowane do 1919 roku na terenach pruskich leżących w dzisiejszych granicach Polski, poczty polowe i cenzury powstania wielkopolskiego z 1919 roku. Opiekun kandydata na eksperta. Kandydat na członka Polskiej Akademii Filatelistyki (2011).

Autor wielu artykułów z zakresu swojej specjalizacji w prasie fachowej, jak: „Filatelista”, „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”, „Filatelista Polski”, „Przegląd Filatelistyczny”, „Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne”. Opracował „Katalog znaków pocztowych stosowanych w poznańskich urzędach pocztowych do 1919 roku” (w maszynopisie). Za działalność filatelistyczną otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZF (1979), tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF (2006) oraz za aktywną działalność trzykrotnie dyplom uznania przyznany przez Zarząd Główny PZF (1972, 1973, 1975).