Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Leszek Wincenciak

Foto: Leszek Wincenciak

Leszek Wincenciak (✶21 lutego 1952 r.). Z zawodu kolejarz.

Do PZF wstąpił 1 lipca 1980 r., zostając członkiem Koła PZF przy Chodzieskim Domu Kultury. Od 30 listopada 1983 r. był sekretarzem Koła, obecnie zaś jego prezesem. Od 2002 do 2016 r. był członkiem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego, a od 2016 r. jest członkiem okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Szczególnie zaangażowany jest w zbieranie znaków pocztowych z Janem Pawłem II oraz związanych z kolejnictwem. Jego eksponaty prezentowane były na wystawach zagranicznych (7. Philex der Stadte Schwerin, Toruń, Piła, Tallin, Pecs) oraz w kraju. Był wystawcą na XV OWF „Poznań '87” oraz na bardzo wielu wystawach krajowych, w tym: KWF z okazji II wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce „Poznań '83”; KWF „Ars Christ-Fil” Łódź '87; KWF „70 Rocznica Odzyskania Niepodległości” Rawicz '88; KWF „Komunikacja” Bydgoszcz '88; KWF „Kolejnictwo” Gdańsk '88; MWF „Polonia '89” Warszawa; KWF „Totus tuus” Kielce '91; KWF „Św. Maksymilian – Zduńska Wola '94”; KWF „75. Rocznica Urodzin Jana Pawła II” Warszawa '95; KWF „Michael” Toruń '95; KWF „Opole '95”; KWF „150 Lat Kolei na Ziemiach Polskich” Bydgoszcz '95; „V Pielgrzymka do Ojczyzny” Warszawa '97; KWF „46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny” Wrocław '97; KWF „VI Pielgrzymka do Ojczyzny Papieża Jana Pawła II” Warszawa '99; KWF „Milenium Kanonizacji Świętego Wojciecha” Gniezno '99; KWF „Michael” Toruń 2000; KWF „W 80 Rocznicę Urodzin Papieża Jana Pawła II” Kraków 2000; KWF „80 Lat Diecezji Łódzkiej” Łódź 2000; KWF „Prymas Tysiąclecia i Jego Następca” Warszawa 2001.

W Tygodniku Kolejarza „Sygnały” publikuje artykuły o tematyce kolejowej. Jest autorem następujących opracowań: „Katalog kartek pocztowych wydanych przez RUP Piła w latach 1992–1999”, 24 str. (2000) oraz „Katalog beznominałowych kartek pocztowych wydanych przez RUP Piła w latach 1992–2000”, 88 str. (2001).

Za swą działalność filatelistyczną został wyróżniony odznakami honorowymi PZF: brązową (1983), srebrną (1987) i złotą (1990), odznaką „100 lat Filatelistyki Polskiej” (1993) oraz „Odznaką 50-lecia PZF” (2000). Otrzymał też tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).