Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Jacek Witkowski

Foto: Jacek Witkowski

Jacek Witkowski (✶1.09.1942 w Zagórowie). Od lat dziecięcych interesował się filatelistyką. Członkiem Koła PZF Poznań Miasto został w grudniu 1955 r. Jako młodzieżowiec brał udział w kilku wystawach filatelistycznych.

Od ponad 50 lat pracuje w zarządzie Koła Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego. Nieprzerwanie od roku 1975 w Kole tym pełni funkcję skarbnika. Pomagał w organizacji wielu wystaw filatelistycznych w Poz­naniu.

Za pracę i działalność na rzecz filatelistyki wyróżniony został brązową (1972), srebrną (1975) i złotą (1985) Odznaką Honorową Polskiego Związku Filatelistów. W 2004 r. wy­róż­niony został brązową Odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”. Otrzymał również odznakę 50-lecia PZF.

Zamiłowany filatelista i propagator filatelistyki, czemu sprzyja prowadzony przez niego od roku 1970 sklepik filatelistyczny przy ulicy Zeylanda 5 w Poznaniu. Mimo zbliżającej się w 2022 roku 80. rocznicy urodzin, ciągle jeszcze prowadzi swój sklepik, do którego chętnie zaglądają filateliści, nie tylko z Wielkopolski.

19 czerwca 2021 Walne Zebranie Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF nadało kol. Jackowi Witkowskiemu godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.