Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło Miejskie PZF w Lesznie

Rok 2023 w Lesznie rokiem doktora Jana Jonstona

W dniach 15 i 16 czerwca 2023 roku z okazji 420. rocznicy urodzin doktora Jana Jonstona odbyła się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. St. Grochowiaka konferencja naukowa p.t. „Wokół Jonstona”. Konferencję zorganizowało Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne przy współpracy: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Muzeum Okręgowego w Lesznie, Archiwum Państwowego w Lesznie oraz Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Związku Filatelistów.


2023 - rok Jana Jonstona 2023 - rok Jana Jonstona

Lech Woźny, prezes Koła PZF w Lesznie, w trakcie konferencji zaprezentował pokaz filatelistyczny p.t. „Jan Jonston i Jan Amos Komeński w filatelistyce”.

Ponadto filateliści PZF Koło Leszno zorganizują 3 września 2023 roku „Specjalną Pocztę Helikopterową” na trasie Szamotuły-Leszno. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia „Specjalną Pocztą Helikopterową” zostaną opatrzone w Urzędzie Pocztowym Szamotuły datownikiem okolicznościowym z hasłem: „PRZETRANSPORTOWANO HELIKOPTEREM / ID–718 / pilot: Olgierd Stankiewicz / członek załogi: lek. Jacek Galicki”, z datą stosowania 3 września 2023 roku.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. St. Grochowiaka w Lesznie w dniach od 10 czerwca do 30 września 2023 roku Koło PZF w Lesznie zorganizowało pokaz filatelistyczny p.t. „Jan Jonston i Jan Amos Komeński w filatelistyce”.


2023 - rok Jana Jonstona 2023 - rok Jana Jonstona
2023 - rok Jana Jonstona 2023 - rok Jana Jonstona
Od lewej: Lech Woźny, Andrzej Kujawski i Tadeusz Nawrocki

Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne było już wcześniej organizatorem konferencji poświęconych Jonstonowi w 1975 r., w 400. rocznicę śmierci uczonego, i 2003 roku, w 400. rocznicę urodzin. Koło PZF w Lesznie w 1975 roku wydało okolicznościowe datowniki: Leszno 1 – 6.04.1975 oraz Lubin 1 – 7 i 8.04.1975.


Z okazji 420. rocznicy urodzin Jana Jonstona do obiegu wchodzi 3 lipca 2023 r. kartka okolicznościowa nr 18 w nakładzie 420 szt. (projekt: Alina Samolewska) emisji: „420. rocznica urodzin Jan Jonstona”. Kartka będzie dostępna w Urzędzie Pocztowym Szamotuły, a ponadto w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okien­ku fila­teli­stycz­nym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.


2023 - rok Jana Jonstona 2023 - rok Jana Jonstona