Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło Miejskie PZF w Lesznie

Wyróżnienie Koła tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”
17 stycznia 2023 r.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Leszna, która odbyła się 17 stycznia 2023 roku, z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Leszno, wręczono tytuły Honorowego Obywatela Miasta Leszna, Zasłużonych dla Miasta Leszna, a także nagrody prezydenta za działalność kulturalną, sportową i społeczną.

Wśród wyróżnionych było Koło Polskiego Związku Filatelistów, które w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 70-lecia działalności. Filateliści od 70 lat zapisują ważne dla miasta rocznice związane z historią miasta Leszna, wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi na znakach pocztowych. Z Leszna wysłano wiele tysięcy listów i okolicznościowych kart pocztowych znaczonych okolicznościowymi datownikami, na trwałe zapisujących się w historii światowej filatelistyki.

Wpisaliśmy się trwale w życie kulturalne miasta sławiąc Leszno w kraju i za granicą. Wydane z inicjatywy leszczyńskich filatelistów znaki pocztowe wystawiane są na licznych wystawach i zdobią klasery zbieraczy na całym świecie.

Z kronikarskiego obowiązku z satysfakcją możemy potwierdzić, że dzięki organizacji poczt specjalnych: balonowych (21 przewozów poczty balonem), szybowcowych (29 przewozów) oraz po jednej sterowcowej, dyliżansowej i ambulansem pocztowym, wydaliśmy i stosowaliśmy za zgodą Poczty Polskiej ponad 90 datowników okolicznościowych.

Filateliści leszczyńscy wielokrotnie występowali do Poczty Polskiej przy okazji odbywających się zawodów sportowych o randze światowej o wydanie znaczka podkreślającego to wydarzenie. Próby te nie były skuteczne.

Wspólne wystąpienie władz samorządowych i administracyjnych miasta Leszna i Koła PZF w Lesznie zakończyło się sukcesem. Z okazji 100 rocznicy powrotu Leszna do macierzy17 stycznia 2020 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu pocztowego znaczek z serii „Miasta polskie” dedykowany miastu Leszno.

Znaczek (projekt wykonał artysta plastyk Andrzej Gosik) przedstawia trzy obiekty charakterystyczne dla Leszna:

  • ratusz,
  • wieże bazyliki kolegiackiej św. Mikołaja,
  • hełm Pomnika Wdzięczności Powstańcom Wielkopolskim.

Znaczek ukazał się w nakładzie 30 mln szt. Pytanie retoryczne — czy może być lepsza promocja miasta Leszna?

Sesja odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Wyróżnienia wręczali prezydent Leszna Łukasz Borowiak i przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Malepszy.

Tytuły Zasłużony dla Miasta Leszna otrzymali: Krystyna Łasowska - dyrektor II LO w Lesznie, Krystyna Grys - poetka, Zbigniew Grześkowiak - przedsiębiorca transportowy, właściciel Rancza w Smyczynie, Bolesław Mencel - działacz Klubu Inteligencji Katolickiej, Ryszard Stawowy - notariusz oraz zespołowo: Zespół Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka, Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie i Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne.

Dwa tytuły Zasłużony dla Miasta Leszna nadane zostały pośmiertnie. Dostali je: pułkownik Władysław Wiecierzyński i Tadeusz Sobeski - pierwszy starosta powiatu leszczyńskiego, tymczasowy burmistrz Leszna, powołany na to stanowisko tuż po odzyskaniu niepodległości przez Leszno w roku 1920.

Honorowym Obywatelem Leszna został profesor Bogusław Polak - historyk. Ambasadorem Miasta Leszna uznano Krzysztofa Lewandowskiego - prezydenta Zabrza. popularyzującego króla Stanisława Leszczyńskiego i jego związki z Lesznem.


Lech Woźny

Koło w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna” Koło w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Dyplom „Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Koła PZF w Lesznie Dyplom i medal
Koło w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna” Koło w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Uchwała rady Miasta Leszna MDK — uroczysta sesja Rady Miasta Leszna
Koło w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna” Koło w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Tomasz Malepszy, przewodniczący Rady Miasta, oraz Łukasz Borowiak, prezydent Miasta, dokonują aktu dekoracji. Wyróżnienie odbiera Lech Woźny prezes w towarzystwie członków Koła PZF w Lesznie Tomasz Malepszy, przewodniczący Rady Miasta, oraz Łukasz Borowiak, prezydent Miasta, składają gratulacje członkom Koła (od lewej: Tadeusz Nawrocki, Grzegorz Tuliszka, Andrzej Kujawski, Lech Woźny, Tadeusz Posikata, Tomasz Malepszy, Czesław Jankowski, Kinga Jędraszyk, Lukasz Borowiak)
Koło w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Wspólne zdjęcie władz Miasta Leszna i członków Koła obecnych na Sesji (od lewej: Tadeusz Nawrocki, Łukasz Borowiak, Grzegorz Tuliszka, Lech Woźny, Andrzej Kujawski, Tadeusz Posikata, Kazimierz Kucharzak, Jacek Kwintkiewicz, Czesław Jankowski, Tomasz Malepszy)
Koło w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Prezes Koła PZF w Lesznie Lech Woźny w imieniu leszczyńskich filatelistów składa Radzie Miasta Leszna i Prezydentowi podziękowanie za otrzymany tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna” (od lewej Tadeusz Nawrocki, Grzegorz Tuliszka, Tadeusz Posikata, Andrzej Kujawski, Lech Woźny, Kazimierz Kucharzak, Czesław Jankowski)