Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Pokaz eksponatu kol. Tadeusza Stańczyka „Droga Karola Wojtyły do Watykanu” (11–14.10.2016)

W dniu 11 października 2016 r. Agnieszka Mikołajczak otworzyła w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu wystawę zatytułowaną „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”, autorstwa Tadeusza Stańczyka. Wystawa ta została opracowana z myślą o pogłębieniu wiedzy o życiu i działalności Karola Wojtyły, jeszcze zanim został papieżem — o ile wszyscy znają postać Ojca Świętego Jana Pawła II, o tyle o życiu Karola Wojtyły do momentu konklawe i Jego wyboru na papieża, wiemy z reguły znacznie mniej. Prezentowany na wystawie zbiór filatelistyczny opracowano w formie zbliżonej do życiorysu. Jest to zbiór tematyczny oparty na znakach pocztowych, które bezpośrednio lub pośrednio dokumentują życie i działalność Karola Wojtyły od momentu urodzenia w 1920 roku aż do Konklawe i wyboru Karola Wojtyły na Papieża w 1978 roku.

Zbiór składa się z 8 ram, po 9 kart każda, ukazujących łącznie ponad 350 znaków pocztowych (w tym: pojedynczych znaczków, arkuszy znaczków, kartek pocztowych ze stemplami okolicznościowymi oraz pojedynczych frankatur). Plan zbioru oraz tytułowe opisy kart są przewodnikiem po zawartości zbioru. Co ważne i ciekawe — zbiór ten nie tylko się ogląda, ale również czyta, ponieważ jego narracja oparta jest na fragmentach kazań, homilii i listów pasterskich bp. Karola Wojtyły, które zostały wkomponowane adekwatnie do czasów i zdarzeń przedstawionych w zbiorze.