Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

Targi Hobby w Poznaniu

W dniach 22 i 23 października na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się po raz kolejny Targi Hobby. Dzięki współpracy z p. Anną Plewą-Śródą — Koordynatorem d/s Filatelistyki Poczty Polskiej w Poznaniu, nasz Okręg mógł się zaprezentować na wspólnym stoisku wraz z Pocztą Polską. Oprawę naszego stanowiska tworzyły fragmenty eksponatów tematycznych i z historii poczty, autorstwa członków naszego Okręgu. Prezentowaliśmy także literaturę filatelistyczną, udzielaliśmy informacji i porad. Wśród dzieci i młodzieży, lecz także wśród dorosłych, największym zainteresowaniem cieszył się wystawiony przez Pocztę półtorametrowej średnicy basen wypełniony materiałem filatelistycznym, głównie znaczkami na wycinkach. Dzięki ofiarności filatelistów, którzy przez wiele ostatnich miesięcy przekazywali przeznaczone na ten cel znaczki, basen zawsze był pełen. Osoby odwiedzające stoisko mogły też nabyć kartki pocztowe oraz znaczki wydawane po wrzuceniu monety przez stare, obecnie już nie używane, automaty, które kiedyś znajdowały się w urzędach pocztowych.

Okręg Wielkopolski uczestniczył w Targach Hobby już po raz trzeci.


Foto - Targi Hobby Foto - Targi Hobby
Foto - Targi Hobby Foto - Targi Hobby
Foto - Targi Hobby Foto - Targi Hobby
Foto - Targi Hobby Foto - Targi Hobby
Foto - Targi Hobby Foto - Targi Hobby