Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Aktualności

III Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne w Porażynie

Porażyn - logo

W dniach 11–13 listopada 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych w pałacu w Porażynie odbyło się zorganizowane przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne. Była to już trzecia edycja tej zapoczątkowanej dwa lata temu imprezy. Poprzednie dwa sympozja, dobrze przyjęte przez środowisko filatelistyczne, gromadziły ponad siedemdziesięciu uczestników.

Także i w tym roku dopisała frekwencja – w wypełnionej sali konferencyjnej porażyńskiego pałacu uczestnicy z całej Polski mogli wysłuchać dziesięciu, niemal godzinnych referatów poświęconych historii poczty. Tegoroczny temat Sympozjum — „Poczta Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku” dał prelegentom okazję do przedstawienia ciekawych faktów i wyników badań dotyczących poczty okresu końca I wojny światowej.

Prezentacje towarzyszące wygłaszanym referatom zostały wraz z innymi materiałami umieszczone na płycie CD tradycyjnie wręczanej wszystkim uczestnikom Sympozjum. Na płycie znalazł się także film pokazujący przebieg ubiegłorocznego Sympozjum. Można go obejrzeć poniżej.

Części naukowej sympozjum towarzyszyły cieszące się dużym zainteresowaniem inne atrakcje: spotkanie wymienne, wystawa literatury filatelistycznej, stoisko Poczty Polskiej oferujące m. in okolicznościowy datownik oraz prezentacja starego sprzętu pocztowego. W sobotnie popołudnie swoje doroczne szkolenie odbyli przebywający na Sympozjum sędziowie PZF.

Maciej Kandulski

Porażyn 2015