Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Pokaz „Znaczki poczty podziemnej z lat 1981–1989
z kolekcji Edwina Klessy”

22 lutego 2023 roku w poznańskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej „Przystanek historia” odbył się pokaz „Znaczki poczty podziemnej z lat 1981–1989 z kolekcji Edwina Klessy”. Wernisażowi towarzyszył panel dyskusyjny oraz prelekcje poświęcone problematyce znaczków pocztowych wydawanych w podziemiu w latach 1981–1989. Na wystawie zaprezentowanych zostało ok. 2700 znaczków na 350 kartach wystawowych.

Edwin Klessa, prezes koła PZF w Trzciance, był w latach 1980–1981 przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” w Trzciance. Był też delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność w 1981 roku w Gdańsku. 13 grudnia 1981 roku został internowany i przebywał w ośrodkach odosobnienia we Wronkach i Gębarzewie.

Na otwarciu wystawy nie zabrakło przedstawicieli Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.


Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności
Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności
Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności
Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności
Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności
Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności
Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności Pokaz znaczków tzw. Poczty Solidarności
fot. Ryszard Prange i Mieczysław Rożek