Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Wystawa Biograficzno-Filatelistyczna „Historia Polskiego Parlamentaryzmu. Edmund Maćkowiak Prezydent Miasta Gniezna w latach 1936-1939”

Dzięki Marii Suplickiej, wójt Gminy Gniezno, wernisaż wystawy — jaki odbył się 12 września 2023 roku — miał miejsce w Urzędzie Gminy Gniezno (Gniezno, al. Reymonta 9–11). Kuratorem wystawy był Wojciech Śmielecki, a współorganizatorem — Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.

Z okazji wystawy 11 sierpnia 2023 roku do obiegu weszła kartka oko­licz­no­ściowa (nr 27, na­kład 450 szt.) emisji: „Historia Polskiego Parla­men­ta­ryz­mu”, a w Urzędzie Pocztowym Gniezno 1 (ul. Bolesława Chrobrego 36) 12 września 2023 roku stosowany był datownik okolicznościowy o tej samej treści.


Wystawa w Gnieźnie Wystawa w Gnieźnie
Otwarcie wystawy Wojciech Śmielecki
Wystawa w Gnieźnie Wystawa w Gnieźnie
  Karolina Zgórecka, prezes Koła PZF w Gnieźnie
Wystawa w Gnieźnie Wystawa w Gnieźnie
14 plansz wystawy Mieczysław Rożek – sekretarz Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF
i Sławomir Tomków – Koło PZF w Lesznie
Wystawa w Gnieźnie Samochód Specjalnej Poczty Samochodowej
Przekazanie poczty. Od lewej: Sławomir Tomków – Koło PZF w Lesznie, NN, Wojciech Śmielecki – ku­rator wystawy, Maria Suplicka – wójt Gminy Gniez­no, dwie pracownice poczty, kierowca zabytkowego auta i Anna Plewa-Śróda – Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej w Regionie Sieci w Poz­naniu Samochód do transportu Specjalnej Poczty Samochodowej
Samochód Specjalnej Poczty Samochodowej
Poczta wyrusza w drogę w eskorcie policji
List przewieziony Specjalną Pocztą Samochodową
fot. Mieczysław Rożek i in.