Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


XXIII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna
Ruda Śląska, 22–26 września 2023 roku

XXIII OWF Ruda Śląska XXIII OWF Ruda Śląska
XXIII OWF Ruda Śląska XXIII OWF Ruda Śląska
XXIII OWF Ruda Śląska XXIII OWF Ruda Śląska
XXIII OWF Ruda Śląska XXIII OWF Ruda Śląska
XXIII OWF Ruda Śląska XXIII OWF Ruda Śląska
XXIII OWF Ruda Śląska XXIII OWF Ruda Śląska
fot. Jacek Wierzbicki