Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Irena Olkiewicz

Irena Olkiewicz (✶2.07.1933 r. w Zakopanem). Z zawodu jest ekonomistką. Po studiach związana z Poznaniem. Była długoletnim pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

20 maja 1968 r. współuczestniczyła w założeniu Koła PZF w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od tego momentu jest członkiem naszej organizacji. Od 18 marca 1974 r. nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącej Koła. Od lat Koło przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu organizuje stałe pokazy filatelistyczne w holu Urzędu. Prezentowane są tam nowe znaczki polskie, a także okolicznościowe pokazy upamiętniające różnorodne wydarzenia. W latach 1980–1983 była gospodarzem kwartalnych okręgowych spotkań wymiennych w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, w których brali udział członkowie kół z Poznania, województwa, jak również kraju.

Organizowała systematyczne spotkania, prelekcje i loteryjki z udziałem zapraszanych gości, m.in. kolegów Jana Witkowskiego, Bogdana Okoniewskiego i Zdzisława Biadasza. Współorganizatorka wystaw filatelistycznych odbywających się w pomieszczeniach Urzędu. Poświęcała bardzo dużo czasu, pomagając w pracach Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.

Za swą działalność w PZF wyróżniona Odznakami Honorowymi PZF: brązową (1977), srebrną (1983) i złotą (1989). Wyróżniona została także odznaką „100 Lat Filatelistyki Polskiej” (1993) oraz odznaką „50 lat PZF” (2001). Uhonorowano ją godnością „Zasłużona dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” (2002).