Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Aktualności

Zmarł Zdzisław Biadasz (30.12.1926–20.09.2016)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 20 września 2016 r. kol. Zdzisława Biadasza, doskonałego filatelisty, sędziego filatelistycznego, wieloletniego kierownika Biura Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.

Biadasz

Kol. Zdzisław Biadasz urodził się 30.12.1926 w Poznaniu. Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. W 1945 r. był jednym z członków założycieli Wielkopolskiego Klubu Filatelistów, od 1950 r. był członkiem Koła Poznań-Miasto Polskiego Związku Filatelistów. W PZF pełnił szereg funkcji organizacyjnych, takich jak: zastępca członka Głównego Sądu Koleżeńskiego, członek Komisji Tematycznej i Klubów Zainteresowań Zarządu Głównego PZF, przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Poznaniu. Był członkiem komitetów organizacyjnych wielu wystaw filatelistycznych. Kol. Z. Biadasz był doświadczonym sędzią filatelistycznym I klasy. Brał udział w pracach jury wielu wystaw okręgowych, krajowych, ogólnopolskich (m. in. IX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Katowice 1965), bilateralnych i trzech międzynarodowych: „Tematica Poznań '68”, „Interartes '72” w Berlinie i „Polska '73” w Poznaniu. Był znanym wystawcą eksponatów o tematyce religijnej, takich jak: Litania Loretańska, Aniołowie i święci, Chrześcijaństwo w Polsce (wspólnie z Bernardem Stępczyńskim) oraz fragmentów specjalizowanego zbioru znaczków polskich i bloków legitymacyjnych. Otrzymał kilkadziesiąt medali, w tym: złoty na VII OWF w Warszawie (1957), srebrny na MWF „Sicilia '59” w Palermo, pozłacany z nagrodą za najlepszy zbiór tematyczny na MWF „Polska '60”. Brał udział w licznych wystawach i pokazach w Polsce oraz wielu wystawach zagranicznych: Pradze, Budapeszcie, Wiedniu, Brukseli, Luksemburgu, Monachium, Amsterdamie, Lipsku, Zurychu, Riccione, San Marino, Reggio Calabria, Rzymie i Melbourne. Kol. Zdzisław Biadasz był delegatem Okręgu na kilku Walnych Zjazdach PZF. Przez kilkanaście lat był biegłym sądowym z zakresu filatelistyki (opinie dla sądów w Poznaniu i Kaliszu). Przez wiele lat był kierownikiem Biura Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu. Prowadził prelekcje i instruktaż w kilkudziesięciu kołach terenowych i podczas wystaw. Był członkiem Komitetu Redakcyjnego „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”.

Imponującym jest dorobek publikacyjny Zmarłego. Był autorem artykułów w „Filateliście", „Filateliście-Tematyku Mutacja D”, Informatorze Klubowym „Święty Gabriel”, „Przewodniku Katolicki” (1957–1979; 236 opracowań z cyklu Religijne motywy na znaczkach pocztowych, obejmujących ponad 3 tysiące znaczków) oraz w „Tygodniku Powszechnym” i „Gościu Niedzielnym”. Był współinicjatorem (z Bernardem Stępczyńskim, Tadeuszem Dorożałą i ks. Julianem Góreckim) zorganizowania przez Koło PZF w Lesznie I Zjazdu Filatelistów – zbieraczy znaczków pocztowych o motywach religijnych w Górce Duchownej k. Leszna, 7 lipca 1957, na którym powołano „Klub Święty Gabriel”. Był Członkiem Honorowym Klubu „Święty Gabriel” (1987). W latach 1954–1958 zorganizował 14 pokazów z prelekcjami w seminariach duchownych, kościołach i klasztorach na Jasnej Górze i w Niepokalanowie. Za działalność filatelistyczną otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1974, jako dyrektor biura ŚWF „Polska '73”), Złotą Odznakę Honorową PZF, Złotą Odznakę „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” (1995), odznakę „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego” (1974), Odznakę Honorową Miasta Poznania (1968), Złotą Odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności” (1993).


Cześć Jego pamięci

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
Koleżanki i koledzy

Poznań, 20 września 2016 r.