Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF

Bernard Jan Stępczyński

Foto: Bernadr Jan Stępczyński

Bernard Jan Stępczyński (✶13.05.1925 w Tarnowie Podgórnym, ✝29.07.1986 w Poznaniu).

Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 8.12.1952 w Kole PZF Poznań-Miasto. Był popularyzatorem filatelistyki tematycznej, wystawcą, sędzią konkursowym i wychowawcą młodzieży w dziedzinie filatelistyki, a od 1958 członkiem Zarządu Oddziału PZF w Poznaniu. W latach 50. XX wieku, wspólnie z Tadeuszem Dorożałą i Zdzisławem Biadaszem, organizował pokazy filatelistyczne motywów religijnych w seminariach duchownych i salkach parafialnych na terenie Wielkopolski. Posiadał eksponat tematyczny „Laureaci Nagrody Nobla”. Zainteresowania filatelistyczne skupił jednak głównie na tematyce religijnej. Razem ze Zdzisławem Biadaszem opracował eksponaty: „Litania Loretańska”, „Angeli et Sancti” (Aniołowie i Święci) oraz „Chrześcijaństwo w Polsce”, które otrzymywały wyróżnienia na licznych wystawach zagranicznych. Należał do grona inicjatorów zwołania w 1957 w Górce Duchownej k. Leszna I Zjazdu Zbieraczy Znaczków Pocztowych o Tematyce Religijnej, na którym założono Stowarzyszenie Filatelistów Polskich p.w. Archanioła Gabriela. Z uwagi jednak na ówczesną sytuację polityczną władze odmówiły rejestracji Stowarzyszenia. Dzięki Jego ogromnemu zaangażowaniu i determinacji stowarzyszenie reaktywowano 24.10.1981, jako „Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel” przy Zarządzie Okręgu Poznańskiego PZF, którego został prezesem.

W latach 1961–1978 w Pałacu Kultury w Poznaniu prowadził Młodzieżowe Koło Filatelistyczne. W 1964 należał do współorganizatorów Klubu Zainteresowań „Polonica” Przyczynił się do rozwoju wystawiennictwa filatelistycznego, będąc współorganizatorem takich wystaw, jak: VI OWF „Poznań 1955”, MWF „Interpress II - Poznań '61”, MWF „Tematica Poznań '68” oraz ŚWF „Polska '73”. Był też członkiem komitetu organizacyjnego XV OWF „Poznań '87„ oraz komitetu organizacyjnego XIV Walnego Zjazdu PZF (Poznań 1985).

Należał do grona znanych i cenionych publicystów. Wspólnie ze Zdzisławem Biadaszem w latach 1958–1973 na łamach „Przewodnika Katolickiego” prowadził cykl publikacji zatytułowany „Motywy religijne na znaczkach pocztowych”. W latach 1982–1986 należał do zespołu redagującego Informator Klubowy „Święty Gabriel”, w którym ogłaszał artykuły tematyczne. Jego publikacje ukazywały się w „Wielkopolskich Wiadomościach Filatelistycznych” i „Filateliście - Tematyku”. Opracował kilka haseł do Encyklopedii filatelistyki.

Za działalność filatelistyczną został wyróżniony: Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (1985), złotą „Odznaką Światowego Związku Święty Gabriel”, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”, odznaką ”Zasłużony Działacz Kultury”, „Honorową Odznaką Miasta Poznania” oraz „Odznaką województwa poznańskiego”. W 1985 roku przyznano mu tytuł „Zasłużony dla Okręgu Poznańskiego PZF”. Za pracę zawodową i działalność społeczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jego podobizna znajduje się na okolicznościowym stemplu pocztowym (1987), którego projekt wykonał poznański artysta plastyk, Jan Olejniczak (1920–1994).